REACH – ako odstrániť nebezpečné chemikálie

reach

 

Pozadie

Výbor pre životné prostredie Európskeho parlamentu (EP) bude 10. októbra hlasovať o návrhu chemickej legislatívy REACH. Spoločná pozícia Rady z decembra 2005 prijala 180 z 430 dodatkov, ktoré parlament v prvom čítaní schválil. Týkali sa najmä otázok registrácie a evaluácie chemikálií v rámci agentúry.

Dodatky k pozícii Parlamentu schválenej v prvom čítaní môžu byť schvaľované len dvojtretinovou väčšinou (za normálnych okolností sa používa jednoduchá väčšina). Takzvané „kompromisné dodatky“ sú často prerokované ešte pred plenárnym zasadnutím, pričom Komisia pôsobí ako sprostredkovateľ dohody medzi Parlamentom a Radou. Ak ich podporia všetky hlavné politické skupiny, majú tieto dodatky dobrú šancu získať potrebnú dvojtretinovú väčšinu.

interview pre EurActiv povedal parlamentný spravodajca v tejto záležitosti, europoslanec Guido Sacconi (Socialisti), že v súčasnosti prebieha rokovanie o balíku „kompromisných dodatkov“, ktoré majú preklenúť zostávajúce rozdiely medzi EP a Radou.

Otázky

Vyjednávači Parlamentu a Rady sa v poslednom štádiu schvaľovania REACH zamerajú na podmienky, za ktorých môže byť chemická látka autorizovaná a umiestnená na trh – aj v prípade, že je známa ako toxická.

V prvom čítaní minulý rok prijal Parlament ambiciózny postoj k takzvanému „princípu substitúcie“ – podľa neho majú byť nebezpečné látky, spôsobujúce napríklad rakovinu, či poruchy plodnosti, vždy, keď je to možné, nahradené neškodnými alternatívami.

Podľa návrhu EP môžu byť takého látky autorizované len za prísnych podmienok, ak sú splnené všetky nasledujúce body:

  • Nie je dostupná vhodná a bezpečnejšia alternatíva,
  • prínosy látky pre spoločnosť alebo ekonomiku výrazne prevyšujú riziká,
  • riziká je možné „adekvátne kontrolovať“.

Rada nemá veľmi odlišné stanovisko, až nato, že princíp adekvátnej kontroly považuje za prvý. Inými slovami – ak je možné dokázať, že látku je možné adekvátne kontrolovať, je možné jej umiestnenie na trhu. Až potom bude hodnotená možnosť jej nahradenia, teda skúmaná látka môže byť autorizovaná, ak:

  • Jej prínosy pre spoločnosť alebo ekonomiku výrazne prevyšujú riziká,
  • a nie je dostupná vhodná a bezpečnejšia alternatíva.

Presné podmienky, pri ktorých je možné látku považovať za „adekvátne kontrolovanú“ budú, podľa návrhu Rady, definované neskôr. Parlamentný spravodajca Guido Sacconi si však myslí, že definícia musí byť hotová už v druhom čítaní.