REACHu hrozí zmierovací výbor

Chemická legislatíva REACH

Pozadie

20. novembra rokovania medzi Radou, Komisiou a Parlamentom boli kvúli nezhode prerušené. Trojstranné rozhovory skrachovali  aj v utorok potom, čo niektoré členské krajiny vedené Nemeckom odmietli ustúpiť zo svojej pozície k návrhu smernice  REACH, uviedol jej parlamentný spravodajca Guido Sacconi.

Návrh smernice REACH (angl. skratka pre registráciu, evaluáciu, autorizáciu a obmedzenie chemikálií) o bezpečnosti chemických sa predkladá do Parlamentu v dôležitom druhom čítaní 12. decembra. Následne ju musia schváliť členské krajiny v rade ministrov.

Filozofia REACH ráta s tým, že výrobcovia a importéri chemikálií budú musieť nechať otestovať približne 30 000 chemických látok z viac ako 100 000, ktoré sú v súčasnosti na trhu Európskej únie. Tento proces skríningu má trvať 11 rokov. V prvom kole sa budú testovať najtoxickejšie zlúčeniny a chemikálie, s ktorými sa obchoduje vo veľkom objeme.

Otázky

„Podmienky pre dohodu ešte včera neexistovali. Potrebná je väčšia politická vôľa,“ uviedol poslanec EP Guido Sacconi (SPP) na tlačovej konferencii 28. novembra

Rada, Parlament a Komisia musia ukončiť rokovania vo štvrtok a v piatok, Avšak vyhliadky na kompromis sú čoraz menšie a menšie.

Sacconi ďalej uviedol, že šance na dohodu sú podľa neho „50 na 50“. Ak sa nedohodnú, Parlament bude hlasovať o texte, ktorý je pre členské krajiny neprijateľný a schvaľovací proces skončí zmierovacou (konciliačnou) procedúrou. To je však už posledná šanca pre dohodu. Ak by návrh smernice neprešiel ani spoločným textom v zmierovacom výbore, bude odmietnutý.

Nedoriešená je otázka substitúcie, Sacconi žiada, aby sa ujasnilo, akým spôsobom budú autorizované karcinogénne látky a ďalšie silne toxické chemikálie. „V prípade, ak existuje alternatíva k týmto látok, substitúcia musí byť povinná“, obhajuje svoj názor Sacconi.

Rada sa však domnieva, že by tieto zlúčeniny mohli dostať zelenú v prípade, ak by boli „primerane kontrolované”. Podľa europoslanca by však v takom prípade musela existovať záruka, že tieto látky budú i tak nahradené bezpečnejším substituentom. To by sa zrealizovalo napríklad prostredníctvom výskumného plánu.

Sacconiho najväčšími oponentmi v Rade sú podľa neziskových organizácií Nemecko, Veľká Británia, Malta a Poľsko. Za prísnejšie pravidlá pre substituenty sú Francúzsko, štáty Beneluxu, Dánsko, Švédsko a Maďarsko. Slovensko sa pridŕža pozície Rady.

Ďalším z rozporovaných bodov je úloha budúcej agentúry, ktorá bude zodpovedná za povoľovanie a odmietanie chemikálií. Sacconi je názoru, že Parlament by mal mať možnosť dosadiť do jej správnej rady dvoch kandidátov, najskôr spomedzi exposlancov. Rada s týmto nesúhlasí.

Úloha Komisie pri vyjednávaniach tiež prekvapila. Teoreticky by mala počas trilaterálnych rokovaní vystupovať ako sprostredkovateľ, avšak tentoraz sa podľa parlamentných zdrojov blízkych vyjednávaniu „správa úplne nijako“.

 
Ďalšie kroky

  • 29. novembra rokuje výbor stálych zástupcov (veľvysalncov pri EÚ) COREPER, či udelí Fínskemu predsedníctvu širší mandát k vyjednávaniu
  • vo štvrtok a piatok prebehne posledné kolo rokovaní Komisie, Rady a Parlamentu