Rebríček hodnotenia má posilniť konkurenciu

Krátka správa

Cena, kvalita, bezpečnosť, flexibilita, možnosť výberu, reklamácie, spokojnosť s produktmi – to je len niekoľko z kritérií, podľa ktorých budú môcť zákazníci hodnotiť európske firmy. S myšlienkou vytvorenia európskeho rebríčka hodnotenia prišla komisárka Maglena Kuneva už v minulom roku. Ide o jednu z priorít, ktoré predstavila 24. mája 2007 v Londýne.

“Podnikatelia majú istotu, že prostredníctvom rebríčka hodnotenia budú môcť hovoriť priamo k spotrebiteľom”, povedala komisárka pre European Voice. Tiež si myslí, že nie je dôležité len to, aby mal zákazník širokú možnosť výberu. Konkurencia znamená aj to, že nakupujúci tlačia výrobcov k zvyšovaniu kvality produktov. Rebríček by tomu mal pomôcť.

BusinessEurope, organizácia združujúca európskych zamestnávateľov, privítala vytvorenie rebríčka. Podľa nej prispeje k väčšej adresnosti prístupu firiem k zákazníkom. Podnikatelia dostanú od klientov do rúk relevantnú spätnú väzbu.

Komisárkin návrh si vyslúžil kritiku zo strany niektorých veľkých spoločností a lobistických skupín. Prekáža im, že verejné hodnotenie môže viesť k spájaniu sa nespokojných spotrebiteľov po celej Európe. Tí by tak mohli ľahšie nanútiť svoje predstavy firmám, s ktorými by boli nespokojní. V tejto súvislosti poukazujú na skúsenosť z USA. Tam je extrémne správanie organizovaných zákazníkov voči predajcom pomerne časté.

Spustenie monitoringu trhu je naplánované na 31. januára 2008. V tento deň by mala komisárka Kuneva predstaviť návrh, ako bude vyzerať hodnotiaci rebríček. Očakáva sa, že by mal pokryť všetky významné odvetvia hospodárstva. Zatiaľ sa však nevie, na základe akého kľúča bude Komisia rozhodovať o tom, ktoré firmy bude Komisia monitorovať a ktoré nie.

Celoeurópsky rating je prvým veľkým nástrojom a pokusom o revíziu jednotného trhu. Ten bol ustanovený začiatkom 90-tych rokov a doteraz nebol žiadnym spôsobom menený. Systém pravidelného hodnotenia by mal slúžiť aj ako pracovný nástroj. Na jeho základe by lídri mohli identifikovať a odstraňovať pretrvávajúce prekážky vnútroeurópskeho obchodovania.