Redingová chce mať telekomunikácie pod kontrolou

Komisárka Viviane Redingová vystúpila včera pred poslancami Európskeho parlamentu v snahe zabezpečiť podporu pre svoje návrhy revízie telekomunikačného sektora v EÚ. Parlament už dal najavo odmietavý postoj k myšlienke vytvorenia spoločného európskeho telekomunikačného regulátora (BERT) a chystá sa vo veľkej miere pripomienkovať a meniť aj ďalšie časti návrhu.

Redingová, ktorá je zodpovedná za informačnú spoločnosť a médiá, žiada pre Európsku komisiu právo vetovať rozhodnutia národných telekomunikačných úradov v prípade, ak usúdi, že nie sú v súlade s politickou a hospodárskou líniou, akú presadzuje EÚ.

Komisárka žiada súčasne vyčleniť z európskeho rozpočtu prostriedky, ktoré mali byť pôvodne použité na vytvorenie odmietnutého BERT. Žiada ich pre Skupinu európskych regulátorov (ERG) s posilnenými právomocami, ktorá združuje telekomunikačné úrady všetkých členských krajín.

V stávke je moc Komisie kontrolovať sektor telekomunikácii v celej EÚ. Vytvorenie spoločného telekomunikačného úradu alebo veľká miera financovania ERG z európskeho rozpočtu znamená väčší priestor pre angažovanie sa komisárky Redingovej. Akokoľvek, je nesporné, že viaczdrojové financovanie regulátorov by upevnilo ich nezávislosť od národných vlád.

Voči Redingovej návrhom nenamieta iba Parlament, ale o nejednotnosti postojov v Rade informovalo aj Francúzske predsedníctvo. Paríž dodal, že je potrebné vo veci viac diskutovať a hľadať čo najširšie spoločné stanovisko.

Telekomunikačnými návrhmi sa budú zaoberať európski poslanci 23. septembra na plenárnom zasadnutí. Po nich sa k veci opäť posadia ministri telekomunikácií, ktorí sa zídu na zasadnutí Rady 27. novembra.

Pozície

Viviane Redingová, komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá, vyjasnila svoj postoj slovami: „Určite dáva zmysel to, že ak úrad upozorní na problém trhu a Komisia sa [k názoru] pripojí, mali by nasledovať reálne dôsledky. V záujme vnútorného trhu a právnej istoty musí existovať právo Komisie v takomto prípade požadovať od národných regulátorov zmenu prístupu.“ Čo sa týka financovania nového úradu alebo posilnenej ERG z prostriedkov EÚ, Redingová ho pokladá za záruku „efektívneho, spravodlivého, spoľahlivého“ fungovania.

Pilar del Castillo (členka EPP-ED, ES), ktorá je parlamentnou spravodajkyňou k návrhu na zriadenie spoločného telekomunikačného úradu, si myslí, že „spolufinancovanie je správnou odpoveďou na spoločné nesenie zodpovednosti.“

Haug Jutta (členka PES, DE), ktorá je členkou Výboru EP pre rozpočet, podporuje stanovisko španielskej poslankyne Castillo. Dopĺňa, že „na financovanie BERT by sme nemali dosť peňazí.“

Zita Pleštinská (EPP-ED) v rozprave o telekomunikačnom balíčku pripomenula, že spotrebitelia stále nemajú porovnateľné ponuky pri zmene mobilného operátora a že proces prenosu čísla stále trvá neprimerane dlho.

Prechodom na digitálne vysielanie sa, ako povedala Pleštinská, uvoľní spektrum,”ktoré by v budúcnosti mohlo zabezpečiť širokopásmové pripojenie k internetu aj v najodľahlejších kútoch EÚ”. “Vážená pani Komisárka, verím, že Komisia bude dozerať nad čo najefektívnejším využitím týchto “digitálnych dividend” v záujme spotrebiteľa”, uzavrela slovenská europoslankyňa.