Redingová kritizuje kultúru bankárov

Komisárka Viviane Redingová, Zdroj: Európska komisia

Manipulácia so sadzbou LIBOR, ktorá sa využíva na stanovovanie cien globálnych finančných produktov za bilióny dolárov, minulý mesiac vyústila do pokuty vo výške 373 miliónov eur. Zaplatiť ju musí britská banka Barclays’. Zatiaľ ako jediná sa totiž priznala k pokusom o manipulovanie sadzby.

Šéf banky Bob Diamond bol nútený rezignovať. Škandál s fixovaním sadzby sa pritom týka viacerých veľkých bánk.

Londýnsky LIBOR, aj jeho kontinentálny ekvivalent Euribor, pritom regulujú samotné banky. Samoregulácia však už zrejme skončila.

Európska komisia včera (25. júla) oznámila, že schválila zmeny a doplnenia návrhu nariadenia a návrhu smernice o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom vrátane príslušných trestnoprávnych sankcií. Zmeny zakážu manipulovať s referenčnými hodnotami (vrátane LIBOR a EURIBOR) a postavia takéto manipulácie do roviny trestného činu.

Exekutíva v tejto fáze nenavrhuje stanoviť minimálne druhy a úrovne trestných sankcií, no bude od každého členského štátu EÚ požadovať, aby ustanovil trestné sankcie vo svojich vnútroštátnych zákonoch, aby bolo obsiahnuté manipulovanie s referenčnými hodnotami.

Argumentuje tým, že škandál spojený s fixovaním LIBOR viedol k závažným obavám, že banky môžu falšovať údaje o odhadovaných medzibankových úverových sadzbách. Komisár pre vnútorný trh Michel Barnier zároveň uviedol, že preskúmajú prísnejší dohľad nad ich stanovovaním a spochybnil tiež metódu ich výpočtu.

„Prebiehajúce medzinárodné vyšetrovania týkajúce sa manipulácie so sadzbou LIBOR poodhalili ďalší príklad toho, ako škandalózne sa dokážu banky správať. Chcel som sa ubezpečiť, že naše legislatívne návrhy o zneužívaní trhu takéto poburujúce konanie v plnej miere zakážu,“ vyhlásil Barnier.

Európska banková federácia (EBA), ktorá dohliada na sadzbu EURIBOR, podporuje verejnú kontrolu a žiada, aby bol systém zavedený tak rýchlo ako to bude možné. Nové pravidlá by predbežne mali vstúpiť do platnosti v roku 2015.

Banksteri nie sú nič iné ako skorumpovaní krupiéri v kasíne

Komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová vyhlásila, že spomínané opatrenia sú len prvým krokom proti nesprávnemu prístupu bankárov, ktorých opísala ako banksterov (v angličtine spojenie slov bankár a gangster) a prirovnala ich ku skorumpovaným krupiérom v kasíne, ktorí hazardujú  s úsporami svojich klientov.

„Nie som veľmi presvedčená reakciou Bank of England,“ reagovala na komentáre, ku ktorým sa nechcel vyjadriť Barnier. „Už pred rokmi dostala varovanie, že sa dejú nekalé veci. A nekonala. Škandál spojený so sadzbou LIBOR odhalil významné chyby v riadiacom procese."

Redingová tiež navrhla, aby sa hlavným regulátorom stala Európska centrálna banka, aby sa tak skončil podľa jej slov „príjemný vzťah, ktorý v súčasnosti existuje medzi orgánmi národného dohľadu a bankami“. Jej poznámky zrejme vyvolajú nevôľu Veľkej Británie, ktorá sa snaží udržať autonómiu svojho finančného sektora.

Bank of England sa voči Redingovej obvineniu bránila tým, že si nebola vedomá žiadneho pochybného nakladania so sadzbou. Okrem toho finančný sektor nereguluje. Na druhej strane však jej predstavitelia pripustili, že mali problémy s odhadmi sadzby LIBOR v čase, keď v roku 2008 zamrzli peňažné trhy.

Pozície:

Podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová: „Dôvera verejnosti sa prudko prepadla po tom, ako sa prevalili nedávne škandály súvisiace s vážnymi manipuláciami bánk s úverovými sadzbami. Je potrebné prijať opatrenia na úrovni EÚ, aby sa skoncovalo s trestným konaním v bankovom odvetví, lebo trestnoprávne postihy dokážu byť silným odrádzajúcim faktorom. Práve preto dnes navrhujeme celoeurópske pravidlá, ktorých cieľom je riešiť tento druh zneužívania trhu a zaplátať akékoľvek regulačné diery. Pohotovým schválením týchto návrhov sa pomôže obnoviť prepotrebná dôvera verejnosti a investorov v tento dôležitý sektor hospodárstva.“

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier: „Prebiehajúce medzinárodné vyšetrovania týkajúce sa manipulácie so sadzbou LIBOR poodhalili ďalší príklad toho, ako škandalózne sa dokážu banky správať. Chcel som sa ubezpečiť, že naše legislatívne návrhy o zneužívaní trhu takéto poburujúce konanie v plnej miere zakážu. Preto som to prekonzultoval s Európskym parlamentom a urýchlene sme prijali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, aby sa zaistilo, že manipulovanie s referenčnými hodnotami je jasným spôsobom postavené mimo zákon a podlieha vo všetkých krajinách trestnoprávnym sankciám.“