Redingová: Malé firmy by mali viac využívať elektronické služby

Včera (9.7.) komisárka Viviane Redingová, zodpovedná za informačnú spoločnosť, odporučila v čase hospodárskej krízy malým a stredným podnikom, aby viac využívali produkty, ktoré sa označujú termínom "cloud computing" (tzn. vytváranie a poskytovanie služieb, ktoré sa poskytujú zo vzdialených serverov sústredených na jednom mieste).

Komisárka tiež vyhlásila, že dominancia amerických webových služieb, ktoré poskytujú Google, IBM či Microsoft, by sa mala skončiť.

"Webové služby, ktoré sa označujú ako ‘cloud computing’, sú liekom, ktorý potrebujeme pre našu ekonomiku, ktorá má problém s dôverou," vyhlásila komisárka na konferencii, ktorú organizoval bruselský think-tank Lisbon Council. "Dokážu spraviť obchodovanie produktívnejším tým, že ho posunú od fixných nákladov (napríklad na najímanie personálu alebo kúpu počítačov) k variabilným nákladom (keď platíte za to, čo používate)," doplnila.

Redingová by v dlhodobom horizonte rada digitalizovala 23 mil. malých a stredných firiem v Európe. Svoje zámery postupne predstavuje vo viere, že aj v nasledujúcom funkčnom období bude členkou Európskej komisie a bude zodpovedať za rovnaké portfólio. Luxemburský premiér Jean-Claude Juncker jej znovuvymenovanie už podpori (EurActiv 23/06/09).

V prípade, že Redingová bude členkou Komisie aj v nadchádzajúcom období, medzi svoje hlavné ciele zaradí nielen rozširovanie služieb "cloud computing" medzi malé a stredné firmy, ale i online ochranu autorského práva, mobilné spôsoby bezhotovostných platieb a koncept zelených informačných a komunikačných technológií. Pred jeseňou, kedy končí jej súčasný mandát, by ešte rada stihla dokončiť revíziu pravidiel v sektore telekomunikácií a naštartovala budovanie sietí z optických vlákien – tzv. sietí ďalšej generácie (NGN).

Európske firmy zaostávajú

Podľa komisárky, malé a stredné firmy v Európe stále zaostávajú vo vyžívaní "nástrojov IKT pre posilnenie produktivity". Napríklad elektronické faktúry využíva stále len 9 percent z nich, vyplýva z údajov Európskej komisie.

Prechod z poskytovania služieb z kancelárií do online sveta by podľa Redingovej mohlo znamenať "vytvorenie milióna nových pracovných miest" a zvýšenie celkového HDP Európy o 0,2 percenta v horizonte nasledujúcich piatich rokov.

Dominantné sú americké služby

Aby sa mohol uskutočniť masívny prechod na využívanie online služieb, dominancia amerických IT spoločností v oblasti "cloud computing" sa musí skončiť. "Ešte raz, USA začali využívať obchodný model skôr, než tak začala robiť Európa," identifikuje hlavnú príčinu súčasného stavu Komisárka.

Americké spoločnosti – medzi nimi napríklad Amazon, Yahoo!, Sun Microsystems, Google, IBM alebo Microsoft –  všetky poskytujú služby "cloud computing". Najmä Google je v tomto smere inovatívnym lídrom – poskytuje svojim užívateľom e-mailový účet, veľký elektronický priestor pre ukladanie dát, sadu softvérových riešení, ktoré bežia online, a ďalšie služby, ktoré znížia dopyt spotrebiteľov po kúpe nových pevných diskov alebo iného hardvéru.

"Potrebujeme sa usilovať vytvoriť "clouds" (oblasti služieb), ktoré sa budú hostovať v Európe, a ktoré poskytnú európskym malým a stredným firmám prístup k rýchlym, otvoreným a produktivitu podporujúcim službám," vyhlásila Redingová.

Návrh, ktorý predstavila komisárka, je okrem iného aj v súlade so snahou Európskej únie šetriť energiami a zvyšovať energetickú efektívnosť. Na druhej strane však takýto koncept so sebou prináša aj sériu sprievodných problémov, napríklad problém ochrany súkromia používateľov takýchto služieb. Okrem iného, pre poskytovateľov služieb to bude znamenať tlak na pravidelné aktualizovanie služieb o také najnovšie technológie, ktorých používanie znamená menšie riziko pre pohybovanie sa v online svete.