Za regionálnym rastom na západe Írska stojí umelecká tvorba

Pozadie

Na kohéznu politiku sa v období rokov 2007 – 2013 vyčleňuje viac ako tretina celkového rozpočtu EÚ. O financovanie z Kohézneho fondu sa môžu v súčasnosti uchádzať všetky regióny Európskej únie, ktorých HDP nepresahuje 75 percent priemeru EÚ.

Írsky The Border Midlands and Western región sa považuje za región s prioritou číslo 1, čo znamená, že ide o oblasť, ktorej rozvoj podľa Európskej únie „výrazne zaostáva.“

V marci 1999 sa na zasadnutí Európskej Rady v Berlíne dohodlo, že do roku 2004 by mal v Severnom Írsku a hraničných krajoch pokračovať špeciálny program zameraný na mier a jeho udržanie. Program, premenovaný na PEACE II, sa odvtedy rozšíril a pribudlo naň viac finančných prostriedkov.

Program PEACE pod prioritou číslo 1 európskych štrukturálnych fondov sa zameriava na vytvorenie cezhraničnej spolupráce medzi Severným Írskom (ktoré ostáva súčasťou Veľkej Británie) a hraničnými krajmi ako Leitrim, ktoré je súčasťou Írskej republiky.

Postoje

Vďaka svojej polohe v historickej budove v malom meste Carrick-on-Shannon v západnom Írsku patrí Leitrim Design House medzi obľúbené turistické destinácie. Okrem ostatných druhov umenia a remesiel vystavuje lokálne hrnčiarske výrobky, umenie, keramiku či fotografie.

Napriek tomu však spoločnosť vníma samú seba ako niečo viac než len obchod s remeselnými výrobkami – stanovilo si totiž ambiciózny cieľ „zabezpečiť pozitívne sociálne, ekonomické a enviromentálne výhody pre širšiu komunitu“ – inými slovami udržateľný rozvoj oblasti – tým, že zabezpečí širokú škálu tréningových programov a kontaktov.

Leitrim Design House je podľa vlastných slov „nezisková organizácia“ zameraná na podporu rozvoja a úspechu dizajnérov/výrobcov a umelcov pracujúcich v kreatívnom odvetví“ v kraji Leitrim. Ten je najmenej osídleným krajom Írska.

Už rozvojové stratégie z roku 1996 naznačujú, že podnikanie v oblasti kultúry má predpoklad na to, aby sa stal sa produktívnym odvetvím v tomto regióne.

Miestne úrady si však uvedomili, že na to, aby k rozvoju daného sektora vôbec došlo, je potrebné si stanoviť rozumný systém podpory a jednotlivých krokov. Výsledkom toho je, že tamojší podnikateľský panel Leitrim County Enterprise Board (LCEB) vyvinul v spolupráci s odborníkmi v oblasti tamojšieho umenia a remesiel strategickú iniciatívu. Tá viedla k vytvoreniu skupiny výrobcov so spoločným portfóliom prác, profesionálne prezentovanom pod značkou Visual Leitrim. V septembri 2000 založila skupina na manažovanie a prevádzkovanie svojho marketingového programu spoločnosť Leitrim Design House a otvorila novú galériu a výstavnú sieň pre miestnych umelcov a remeselníkov.

Dnes sa LDH považuje za „jedno z najprogresívnejších združení v oblasti umenia a remesiel v Írsku a je jasným dôkazom toho, ako sa talenty miestnych ľudí dajú premeniť na životaschopné podnikanie.“

Cezhraničná spolupráca

Manažérka LDH Geraldine Gray pri rozhovore pre EurActiv povedala: „Pomocou financovania z Kohézneho fondu sme zaplatili zamestnanca, ktorý pracoval na rozvoji remesiel, a to nám umožnilo pokračovať vo väčšine našich projektov.“

LDH prvý raz dostal peniaze z Kohézneho fondu pomocou programu PEACE, ktorý sa snaží naplniť ciele regionálnej politiky zlepšením teritoriálnej spolupráce.

Geraldine Gray poznamenala: „Vďaka tomu, že podmienkou financovania bola cezhraničná spolupráca, sme pomerne veľa spolupracovali s remeselníkmi zo Severného Írska,“ čo „nám otvorilo obrovské možnosti a kontakty pre našich výrobcov tu, pretože môžu dodávať svoje produkty do outletov v Severnom Írsku, a naopak.“

„Mnoho tréningových programov, ktoré sme posledné roky organizovali, by nebolo možné uskutočniť bez eurofondov,“ poznamenala a dodala, že pomocou nových programov na rozvoj podnikania LDH „sa multiplikuje množstvo talentov a zručností v regióne.“

Kreatívne odvetvie stimuluje ekonomický rast

Rozvoj kreatívneho odvetvia v regióne často vedie k rastu aj v iných oblastiach, tvrdí riaditeľ Predstavenstva pre Border Midlands and Western (BMW) región, v ktorom sa nachádza aj mesto Leitrim. 

Finn pre EurActiv povedal, že „rozvoj na poli umenia a kreativity idúce ruka v ruke s propagáciou priemyslu a podnikania je jedným z kľúčov k reálnemu a udržateľnému rozvoju“ v regiónoch Európskej únie. „Keď cestujete po celom svete,“ vysvetľuje, „často krát sa stáva, že na miestach, kde hrá umenie silnú úlohu, prekvitajú aj ostatné druhy priemyslu. Je to preto, že aktívne kreatívne odvetvie zvykne viesť ku kreatívnemu mysleniu, lepšiemu dizajnu a inováciám a k väčšiemu povedomiu v otázkach kvality života.“

„Všetky tieto veci sú potrebné pri snahe vytvoriť modernú, živú komunitu. Ak to berieme z ekonomickej a turistickej perspektívy tak platí, že keď máte prekvitajúce odvetvie kultúry, ostatné odvetvia zvyčajne nasledujú,“ dodal.

Nová kohézna politika by sa mala zameriavať na udržateľnosť

Gray aj Finn veria, že Kohézny fond zohral pri rozvoji ich regiónu pozitívnu úlohu. Ak však má podľa nich regionálna politika EÚ naplniť celý svoj potenciál, je treba urobiť isté zmeny.

Finn, ktorý si detailne preštudoval reformy navrhované v správe Barca (EurActiv 07/05/09) a návrh dokumentu k stratégii EÚ 2020 (EurActiv 19/11/09) sa domnieva, že by malo dôjsť k zjednodušeniu spôsobu, akým Európska únia manažuje svoje financovanie.

„Procesy manažovania a implementácie sú veľmi zložité, čo môže príležitostne viesť k vysokému výskytu chýb,“ tvrdí a dodáva, že „ide o niečo, čo stále dookola opakuje aj Európsky dvor audítorov.“

Geraldine Gray sa zároveň domnieva, že Európska únia by mala uprednostňovať projekty zamerané na trvalú udržateľnosť, čo sa v súčasnosti podľa jej skúseností veľmi nestáva. „Často sa stáva, že projekt má limitovanú životnosť – keď sa skončí jeho financovanie, končí aj samotný projekt,“ hovorí.

Manažérka LDH verí, že príliš mnoho projektov vznikne len preto, že sú k dispozícií peniaze z Európskej únie, zatiaľ čo „my sme financie použili na rozvoj nášho vlastného potenciálu, no bez straty základnej myšlienky, že tu budeme aj keď už financovanie pominie. Myslím, že sme v tomto smere výnimoční.“

„Financovanie nám určite pomohlo, no my sme ho využili na vybudovanie udržateľného podniku,“ dodáva na záver.

Názory

Gerry Finn, riaditeľ  predstavenstva regiónu BMW EurActiv-u povedal, že „Írsko má pomerne dobrú skúsenosť v oblasti využívania Kohézneho fondu ako aj v oblasti získavania a používania prostriedkov z Európskej únie. Nevyskytol sa žiaden väčší prípad podvodu, zlého manažovania či umiestnenia financií a väčšina prostriedkov smerovala do infraštruktúry.“

Poznamenal tiež, že dopady regionálnej politiky a financovania z Kohézneho fondu sú v Írsku pozitívne a podarilo sa splniť všetky stanovené ciele.

Finn dodal, že povedomie o Európskej únie ako takej aj o Kohéznom fonde a úlohe, ktorú zohrávajú pri regionálnom rozvoji, je v Írsku pomerne vysoké. Je tomu tak najmä preto, že všetky projekty – predovšetkým v oblasti infraštruktúry – nesú veľké nápisy vysvetľujúce, že boli spolufinancované z EÚ.

„Preto sa dá povedať, že povedomie a znalosti o tejto oblasti sú v Írsku pravdepodobne oveľa vyššie ako v iných krajinách EÚ. Ľudom sa totiž vysvetlí, že grantová pomoc, ktorú dostali, je čiastočne financovaná z EÚ,“ povedal.

V skutočnosti, poznamenal Finn, sa financovaniu z Európskej únie dostalo v Írsku takej publicite, že sa ľudia stále domnievajú, že príspevok z EÚ je vyšší ako financovanie zo strany štátu. To však už dlhšiu dobu neplatí.

Od roku 2000 množstvo financií z EÚ rapídne pokleslo a Írsko je teraz čistým prispievateľom, dodal.

„Všetky programy EÚ sa nezávisle vyhodnotili a vo všeobecnosti sa dopad financovania vníma ako pomerne úspešný. BMW regiónu sa tiež darí – hodnoty rastu boli dobré, aspoň pred recesiou“ tvrdí regionálny riaditeľ.

V otázke budúcnosti regionálnej politiky EÚ sa vyjadril: „Viem si predstaviť, že dôjde k určitým štrukturálnym zmenám.“

„Veríme, že štrukturálny prístup k financovaniu EÚ, kde sa programy navrhujú na regionálnej úrovni, je dobrým spôsobom ako uspieť, a radi by sme to tak udržali,“ dodal Finn.

„Mal by sa tiež zjednodušiť spôsob, akým Európska únia manažuje svoje financovanie – procesy manažovania a implementácie sú veľmi zložité, čo môže občas viesť k pochybeniam. To je niečo, čo už zdôraznil aj Európsky dvor audítorov,“ tvrdí.

Politika EÚ by sa mala zjednodušiť, aby sa tým zlepšilo regionálne manažovanie fondov,“ uzatvára.

Geraldine Gray, manažérka Leitrim Design House vysvetľuje: „Sme v celom regióne veľmi populárna turistická destinácia a Leitrim sa stáva čoraz známejším ako miesto umenia, remesiel a dizajnu. Myslím, že sme podnietili ľudí k tomu, aby prichádzali viac do našej oblasti.“

Ako členská organizácia vydala LDH pred pár rokmi knihu s názvom „V Leitrime“, ktorá spomínala 26 malých firiem z regiónu, podnikajúcich v oblasti kreatívneho umenia a remesiel.

„Snažíme sa týmto malým firmám napomôcť k tomu, aby ich podnikanie rástlo ako sa len dá a úzko spolupracujeme s Irish Enterprise Board,“ povedala. Spolu s organizovaním programov na vývoj nových produktov a rozvoj podnikania „fungovalo obzvlášť dobre to, že sme výrobcom zabezpečili ďalšie outlety,“ kde môžu predávať svoje výrobky, poznamenala. Dodala, že „je veľmi ťažké snažiť sa vyžiť z remesiel, ale vďaka nám sa môžu učiť a usporiadavať workshopy.“

V súčasnosti napríklad LDH s pomocou využitia prostriedkov z Kohézneho fondu PEACE III vedie program pre ženy, „a mnohí z vyučujucich sú naši vlastní výrobcovia,“ hovorí Geraldine Gray. „Myslím, že poskytujeme veľmi silné zdroje v rámci vidieckej oblasti,“ zhrnula.