Regióny EÚ: Kohéznej politike pomôžu jednotné pravidlá verejného obstarávania

Osvald

zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Európsky Výbor regiónov tento týždeň prijal stanovisko, v ktorom žiada o zjednodušenie kohéznej politiky EÚ.

Čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) komplikujú nariadenia Komisie aj samotných členských štátov, upozorňujú regióny.

„Mestá a regióny sú zodpovedné za 60 % verejných investícií v Európe. O prekážkach v systéme eurofondov teda vedia veľmi dobre,“ povedal predseda Výboru regiónov Markku Markkula.

Zbytočná byrokracia

Prvým problémom kohéznej politiky, na ktorý regióny upozorňujú, sú zložité regulačné pravidlá.

„Regulácia štrukturálnych fondov má okolo 4000 strán. Členské štáty ju navyše komplikujú vlastnými pravidlami a auditmi. V prvom rade teda musíme obmedziť zbytočnú byrokraciu. “ upozornil Markkula.

Pre zjednodušenie systému je však potrebné spraviť viac, než len znížiť počet strán nariadení a pokynov, tvrdí Výbor. Právny rámec musí byť prispôsobený príslušnej štátnej úrovni aj rozsahu projektu, píše sa v stanovisku.

Treba spraviť viac

„Naliehame na Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby si uvedomili, že na zjednodušenie kohéznej politiky je potrebné spraviť viac ako len zlepšiť reguláciu EŠIF,“ vyhlásil spravodajca stanoviska, Petr Osvald.

Európska exekutíva a členské štáty musia podľa neho spolupracovať na odstránení prekážok pre investície „aj v kľúčových oblastiach ako verejné obstarávanie a štátna pomoc“.

Európske pravidlá verejného obstarávania?

Rozdiely v pravidlách verejného obstarávania medzi členskými štátmi spôsobujú problémy najmä pri realizácii cezhraničných projektov.

V stanovisku preto Výbor vyzýva na vytvorenie jasných celoeurópskych pravidiel verejného obstarávania, ktoré by boli pri projektoch v rámci EŠIF nadradené národnej legislatíve.

Pomôcť by to malo najmä menším obstarávateľom, ktorí často musia kvôli zložitosti pravidiel využiť služby externých špecializovaných firiem. Predísť by sa tým malo aj množstvu chýb vo verejnom obstarávaní.

Nesúlad pri štátnej pomoci

Výbor regiónov tiež upozorňuje na nesúlad pri uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci.

Poukazuje na to, že kým na programy centrálne spravované Európskou komisiou (napr. Horizont 2020, EFSI) sa postupy štátnej pomoci nevzťahujú, na projekty financované v rámci kohéznej politiky už áno.

Politika súdržnosti by sa podľa stanoviska mala vnímať tiež ako zámerné narušenie trhu. Pravidlá štátnej pomoci by sa eurofondov teda vôbec nemali týkať.

Filozofia zmeny

Pre EurActiv.sk Osvald nedávno povedal, že princíp zjednodušenia kohéznej politiky môže prísť len systémom „zdola nahor“.

„Potrebujeme sa na problematiku pozrieť očami konečného príjemcu a snažiť sa riešiť komplikácie, ktoré ho stretávajú smerom nahor,“ vysvetlil Osvald.

„Ak bude tento postup prebiehať správne, tak musí v jeho dôsledku dochádzať k zjednodušeniu aj na vyšších stupňoch riadenia a implementácie“, doplnil.