Regióny: Európske podnikateľské ocenenie 2007

Krátka správa:

Ocenením sa majú hlavne spropagovať a vyzdvihnúť regionálne iniciatívy a projekty podporujúce podnikateľov v danom regióne. Prihlásiť sa môžu mestá, obce, miestne a regionálne združenia ako i verejno – súkromné partnerstvá (PPPs), vzdelávacie inštitúcie, podnikateľské organizácie a cezhraničné iniciatívy.

Základnou podmienkou je, aby projekt podpodrujúci podnikateľského prostredia sa realizoval minimálne počas dvoch rokov a jeho výsledky a prínos pre región boli preukázateľné.

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať do 31. mája 2007 na adresu:

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania / Euro info centrum
Miletičova 23
821 09 Bratislava 2

Bližšie informáce nájdete i priamo na stránke súťaže:

Ceny sa budú udeľovať v  5 kategóriách:

 1. Ocenenie za odvážnu podnikateľskú cestu sa udeľuje aktivitám podporujúcim kultúru podnikania a myslenie.
 2. Ocenenie za podporu podniku je určené nositeľom inovatívnym politikám, ktoré priťahujú investície hlavne do znevýhodnených regiónov.
 3. Ocenenie za zníženie byrokracie je uznaním za opatrenia, ktoré prispievajú k zníženiu byrokracie, najmä pre začínajúcich podnikateľov.
 4. Ocenenie za investovanie do ľudí je určené pre iniciatívy zlepšujúce vzdelávanie a školenie podnikateľov a podporujúce vznik väzieb medzi podnikateľmi a vzdelávacími inštitúciami
 5. Ocenenie za zodpovedné podnikanie je ohodnotením iniciatív, ktoré podporujú spoločenskú a sociálnu zodpovednosť firiem a udržateľné podnikateľské zvyklosti v oblasti sociálnej a oblasti životného prostredia.

Hodnotí sa:

 • originalita a uskutočniteľnosť (prečo je projekt úspešný? Aké má inovatívne aspekty?)
 • dopad na miestnu ekonomiku (poskytnutie číselných údajov na preukázanie tvrdení o úspechu.)
 • zlepšenie vzťahov medzi zastupiteľmi miestnych záujmov (je viac ako jedna zainteresovaná strana, ktorá profituje z implementácie tejto iniciatívy? Prečo sa zúčastnili a aká bola úroveň ich účasti?)
  prenositeľnosť (mohol by byť prístup zopakovaný v regióne a niekde inde v rámci Európy?)

 
V národnom kole sa vyberú dva návrhy, ktoré postúpia v septembri 2007 do európskeho kola. Na európskej úrovni hodnotiaca komisia určí jedného víťaza v každej kategórii ako i projekt, ktorý získa Veľkú cenu poroty. Vlani sa porota rozhodla udeliť špeciálne uznanie ďalším dvom projektom. Záverečný ceremoniál udelenia ocenení sa bude konať v decembri 2007 v Porto, Portugalsko.

Čo možno získať?

Národní nominanti získajú predovšetkým publicitu v lokálnych, národných a európskych médiách a zvýšia si prestíž a  dobré meno o svojej spoločnosti v rámci celej Európy. Súčasne dostanú majú stretnúť sa s autormi projektov z ostatných krajín EÚ, získať cenné kontakty a načerpať inšpiráciu na svoj ďalší úspešný rozvoj.

Ročník 2006

Do prvého ročníka národného kola súťaže Európske podnikateľské ocenenia 2006 sa prihlásilo 7 projektov.

 • PRIEMYSELNÝ PARK KECHNEC
  (kategória: Ocenenie za odvážnu podnikateľskú cestu) – obec Kechnec
 • HUSACINA V SLOVENSKOM GROBE
  (kategória: Ocenenie za zodpovedné podnikanie) – obec Slovenský Grob
 • ASISTENT PRE PC, MULTIMÉDIÁ  A  INTERNET
  (kategória: Ocenenie za investície do ľudí) – Softimex Multimédiá s.r.o.
 • MAPOVANIE REGIONÁLNYCH ROZDIELOV NA PODNIKANIE
  (kategória: Ocenenie za podporu podnikania)  – Podnikateľská aliancia Slovenska
 • BOST VÝROBA
  (kategória: Ocenenie za odvážnu podnikateľskú cestu) – Bost SK, a.s.
 • INOVATÍVNY ROZVOJ V EKOLÓGII
  (kategória: Ocenenie za odvážnu podnikateľskú cestu) – Ekoprogres v.d.
 • DIŠTANČNĚ VZDELÁVANIE MANAŽÉROV REGIONÁLNEHO ROZVOJA
  (kategória: Ocenenie za investície do ľudí) – Trenčianska regionálna rozvojová agentúra, n.o.

Slovensko nominovalo do európskeho kola súťaže projekt Priemyselný park Kechnec a Husanica v Slovenskom Grobe. (článok EurActiv.sk, 24. októbra 2006.) Inovatívna husacina zo Slovenského Grobu získala špeciálne uznanie komisie za originalitu a návrat k tradičným hodnotám pri podpore podnikateľov v obci.