Regulácia derivátov mešká na oboch brehoch Atlantiku

Zdroj: Flickr

Hoci Európsky parlament včera zaujal jasný postoj v otázke derivátov, predaja nakrátko a kompenzácií pre investorov, k úplnému hlasovaniu v prvom čítaní tento týždeň počas plenárneho zasadnutia nedôjde. Ako počas parlamentnej rozpravy uviedol spravodajca legislatívy nemecký poslanec Werner Langen (EPP) chcú takto získať viac času na vyjednávania s členskými štátmi. „Som optimistický, že po letnej prestávke sa nám riešenie podarí nájsť rýchlo,“ vyhlásil.

Návrhy skoncipoval komisár pre vnútorný trh Michel Barnier, ktorý na poslancov tlačí, aby sa snažili dodržať globálne stanovený harmonogram a teda, aby nové pravidlá platili od konca roka 2012. Avšak ak sa aj podarí právny rámec schváliť ešte túto jeseň, bude trvať mesiace, kým sa skoncipujú pravidlá implementácie.

Viac času na sfinalizovanie regulačného rámca potrebujú aj americkí regulátori, ktorí konečné rozhodnutie odložili na koniec tohto roka.

Nezhody v Európe sú však výrazné. Kým Európsky parlament presadzuje, aby sa opatrenia vzťahovali len na sektor mimoburzových derivátov, viaceré členské štáty na čele s Veľkou Britániou chcú, aby návrh pokrýval všetky deriváty tak ako v USA, aby sa zaistila rovnováha síl medzi konkurentmi pri zúčtovaní.

Briti majú zároveň obavy z plánovanej fúzie dvoch najväčších burzových operátorov na svete – newyorskej NYSE Euronext a nemeckej Deutsche Börse, ktorá sídli vo Frankfurte. Vznikol by tak najväčší operátor na trhu s akciami a derivátmi na svete a pozícia zúčtovacích domov ako ICE či CME by sa výrazne zhoršila.

„To, čo je dôležité je otvorený prístup a efektívna hospodárska súťaž. Musíme zaistiť, že nedôjde k nespravodlivému čiernemu obchodovaniu,“ vyhlásila britská poslankyňa Sharon Bowlesová (ALDE).

Obavy sú spojené aj s mierou zákazu predaja nakrátko. „Nie som si istý pokiaľ ide o úplný zákaz nekrytého predaja nakrátko a vplyvu, ktorý by mohol mať na trh s dlhopismi. Musíme byť opatrní, aby sme sa vyhli nepredvídateľným dôsledkom,“ vysvetlil Barnier.

Ešte viac proti finančným inštitúciám

Banier však pri derivátoch nekončí, pripravuje aj rozšírenie smernice o trhoch finančných nástrojov (MiFID), ktoré odložili na október. Koncom tohto mesiaca komisár predloží legislatívny návrh na aplikovanie globálnych kapitálových pravidiel známych ako Bazilej III do európskeho práva. Už musel riešiť spor s Veľkou Britániou, ktorá požiaduje, aby boli stanovené minimálne štandardy a nie fixne platné pre všetky krajiny.

Ako povedal poslancom, pripravuje aj ďalšie oklieštenie bonusov bankárov, hoci EÚ už podobný krok urobila a považujú ho za jedno z najprísnejších obmedzení na svete. „V súčasnosti pracujeme na novom rámci pre určité platby a bonusy, ktoré nie sú oprávnené,“ uviedol Barnier.

(EurActiv/Reuters)