Regulácia fondov zníži HDP, no obmedzí riziko

Zhodnotenie dôsledkov regulačného návrhu z pera konzultantov Europe Economics, dodal novú silu lobingovým skupinám, ktoré zastupujú spomínané fondy, tvrdením, že HDP EÚ by mohol klesnúť o viac ako 0,2 %, pokiaľ smernicu o manažéroch fondov alternatívneho investovania (Directive on Alternative Investment Fund Managers – AIFM)  schvália. Autori správy však upozorňujú, že tento pokles by kompenzovala väčšia finančná stabilita.

Jeden z nich – Andrew Lilico – vysvetlil, že návrh by mohol šance na vznik ďalšej recesie obmedziť o 0,8 %, pretože investičné fondy by mali menej priestoru na riskantné investície. Väčšina z nich závisí od pákového mechanizmu – využívajú pôžičky na doplnenie investícií a okrem toho udávajú trendy v rámci sektora (fondy od seba kopírujú investičné postupy). Fondy alternatívneho investovania sa teda podľa Lilica nepodieľajú len na nestálosti trhov, ale môžu spôsobiť aj domino efekt, čím maximalizujú potenciálne náklady v prípade krachu.

Správa poukazuje na to, že tento argument nie je žiadnou novinkou, keďže aj predchádzajúce zlyhania sa spájajú s fondmi využívajúcimi pákový efekt. Hedžové fondy napríklad obviňovali z finančnej nestability v Hong Kongu počas východoázijskej krízy.

Nedostatok rizikového kapitálu by však poškodil malým a stredným podnikom, ktoré majú problémy získať biznis pôžičky od bánk.

Private equity chcú výnimku

Skupiny private equity pre svoju veľkosť samy seba nepovažujú za systémovo dôležité na to, aby spadali pod európsku reguláciu. Európska asociácia zastupujúca investorov rizikového kapitálu EVCA požaduje, aby relevantní hráči spadali pod existujúcu európsku reguláciu vzťahujúcu sa na operovanie v rámci EÚ.

Návrh Komisie by totiž značne obmedzil prístup cudzích fondov. V prípade schválenia regulácie by aktivita firiem private equity a rizikového kapitálu poklesla o 44 %  a celkové spĺňanie stanovených požiadaviek by stálo 22 miliárd eur, uvádza správa. Okrem toho, len 20 % private equity fondov s domicilom mimo EÚ, ktoré však operujú na jej vnútornom trhu, by dokázalo pokračovať v činnosti.