Regulácia ratingových agentúr schválená

Zdroj: Flicr

Ratingové agentúry čelia obvineniu zo zlyhania včas varovať investorov pred rizikami sekuritizovaných produktov, ktoré sa vplyvom krízy stali nepredajnými, napriek tomu, že mali vysoké ratingy.

„Ide o jeden z nástrojov, ktoré sú súčasťou odpovede na krízu,“ povedal francúzsky stredo-pravý poslanec Jean-Paul Gauzes. Parlament hlasoval v prospech návrhu v pomere – 569 za, 47 proti a 4 zdržania.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso výsledok hlasovania uvítal: „Regulácia pomôže poskytnúť investorom informácie, integritu a nezaujatosť zo strany úverových ratingových agentúr, pokiaľ budú chcieť urobiť investičné rozhodnutie, ktoré vytvorí rast a zamestnanosť a nie bublinu nadmerného rizika.“

Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR) zložený zo zástupcov národných regulačných orgánov bude mať dočasne na starosti registráciu ratingových agentúr. Doteraz sa registrovanie nevyžadovalo. Od roku 2010 bude touto úlohou poverený nový orgán, ktorý nahradí CESR.

Nové pravidlá vyžadujú, aby CESR spravovala a aktualizovala databázu minulých aj súčasných výsledkov činnosti a informácií o ratingových agentúrach, ktoré operujú na území EÚ. Toto jednotlivým užívateľom ratingových služieb (napríklad investorom) umožní, aby si rýchlo overili presnosť jednotlivých hospodárskych prognóz a mohli ich porovnať s konkurenciou.

(EurActiv / Reuters)