Reguláciu platobných služieb odložili na nový europarlament

zdroj sxc.hu

Uvedenie nových pravidiel pre platobné služby sa odkladá. Návrh legislatívy, ktorým sa v súčasnosti zaoberá  Výbor EP pre hospodárske a menové záležitosti, totiž nestihne prejsť schvaľovacím procesom a rozhodovať o ňom bude až nové zloženie Európskeho parlamentu po májových voľbách. Talianskemu EurActiv-u to potvrdil hovorca EP Jaume Duch Guillot.

„Hlasovanie na plenárnom zasadnutí prebehne až po májových voľbách a zostavení nového parlamentu. Diskusia o problematike bude pokračovať aj v priebehu talianskeho predsedníctva,“ uviedol Duch Guillot.

Európska komisia nové pravidlá pre platobné služby zverejnila v lete. Sľubuje si od nich lepšie integrovaný trh platobných služieb a tiež bezpečnejšie a inovatívnejšie platby kartou cez internet či mobilný telefón.

Súčasťou legislatívneho balíka je i pripravovaná regulácia medzibankových poplatkov. Európska komisia v nej počíta s obmedzením výšky poplatkov, ktoré si medzi sebou pri transakciách s platobných kartami účtujú banky.

Stropy pre poplatky ale vyvolali veľké diskusie. Ich zástancovia tvrdia, že ich existencia je nevyhnutná pre zaistenie vyváženosti medzi prínosmi a nákladmi kariet.

Každý účastník transakcie tak vraj odvádza spravodlivý podiel z nákladov na ich spracovanie a zabezpečenie. Pokiaľ by sa celý systém narušil, pocítil by to vraj na svojej peňaženke najmä spotrebiteľ, inými slovami zákazník a držiteľ platobnej karty.

Na druhej strane kritici medzibankových poplatkov si všímajú najmä ich netransparentnosť a zložitosť.

Správa parlamentného spravodajcu Pabla Zalbu Bidegaina (EĽS, Španielsko) zverejnená v novembri spochybňuje návrh na zníženie výmenných poplatkov. Zároveň najväčšia výzva návrhu nie je ani tak regulačná ako kultúrna vzhľadom na to, že preferencie platobných služieb sa v členských štátoch líšia, čo je často odrazom rôznych národných tradícií a zvykov.