Regulátori sprísňujú záťažové testy

Zdroj: http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/5146607/stress-main_Full.jpg

Výbor európskych orgánov bankového dohľadu (CEBS) vyvinul oveľa prísnejšiu metódu testovania odolnosti európskych bánk voči otrasom na trhoch. Finančné inštitúcie budú musieť identifikovať možné hrozby pre ich solventnosť, aby sa zamedzil falošný pocit bezpečnosti, ktorý je spojený s miernejšie nastavenými podmienkami.

Pokyny CEBS musia banky implementovať do konca tohto roka a mali by sa stať integrálnou súčasťou ich interného rizikového manažmentu a rozhodovania. Júlové testy, ktorým sa podrobilo 91 bánk, odhalili, že sedem z nich by nezvládlo negatívny rast a straty z dlhopisov.

Kritici však tvrdia, že stanovené kritéria neboli dostatočne prísne a boli len PR záležitosťou na upokojenie trhov. „Na tomto teste nevidím nič záťažové. Je to akoby ste banky poslali cez víkend na odpočinok,“ tvrdil Stephen Pople, stratég Cantor Fitzerald.

CEBS by sa mala čoskoro pretransformovať na European Banking Authority (EBA), ktorá by mala byť funkčná od januára 2011. Koncom septembra by o jej osude mal však ešte hlasovať Európsky parlament.