Revíziou REACH sa znížia poplatky pre malé firmy

Autor: renjith krishnan (FreeDigitalPhotos.net)

„Náš hlavný odkaz bude, že REACH dosiaľ funguje dobre, ale potrebujeme zredukovať vplyv na malé a stredné podniky,“ uviedol pre EurActiv zdroj z Európskej komisie. „Bolo pre nich nákladné plne implementovať REACH a v revízii sa zvýrazní potreba venovať sa tejto záležitosti.“

Komisia predstaví revíziu nariadenia REACH o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok dnes 5. februára 2013.

Do platnosti vstúpilo 1.6.2007 a je najrozsiahlejším programom ich kontroly. Legislatíva stanovuje výrobcom chemikálií rozvrh pre registráciu asi 30.000 látok z celkového množstva 100.000 chemikálií, ktoré sa na európskom trhu nachádzajú.

Podľa princípu obozretnosti sú firmy povinné nachádzať náhrady za látky, ktoré sa považujú za potenciálne nebezpečné. Tiež stanovuje pravidlo „žiadne dáta, žiaden trh“, zakladá regulačný úrad Európsku chemickú agentúru (ECHA) a obsahuje zoznam kandidátov na postupné odstránenie hazardných látok.

Revízia má priniesť aj dodatok so špecifickým zoznamom odporúčaní.

Regulácia poplatkov

ECHA by mala poskytnúť špecifickejší návod pre zdieľanie nákladov vo Fóre na výmenu informácií o látkach, ktoré sa predovšetkým u malých a stredných podnikov (MSP) považujú za hlavný problém.

Predstavitelia veľkej chemickej firmy BASF v rozhovore pre bruselský EurActiv uviedli, že schéma ich bude stáť v priemere 50 miliónov ročne, ale „v závere stojí za tie peniaze“.

Environmentalisti sa však sťažujú, že ani 6 rokov po zavedení nariadenia nepostupuje obmedzovanie a odstraňovanie nebezpečných chemikálií dostatočne rýchlo.

„Očakávali sme, že proces už bude oveľa ďalej než teraz je, keďže je doň zapojená Komisia a členské štáty predkladajú zoznam chemikálií,“ uviedol Kevin Stairs z Greenpeace EU Unit. „Aktívna je v tomto ale len hŕstka členských krajín, ktoré vedie Nemecko, severské krajiny, Francúzsko, Holandsko, Belgicko a do istej miery Spojené kráľovstvo.“

Organizácia preto žiada zvýšiť počet chemických látok, ktoré sú určené na postupné odstránenie s plnou participáciou krajín, aktívne podporovať politiky ich nahrádzania a zlepšiť registračnú dokumentáciu firiem.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.