Rizikový kapitál: experti neodporučia reguláciu

Krátka správa

Ministri financií G7 na stretnutí v nemeckom Essene vo februári 2007 žiadali aktualizáciu správy o investičných rizikových fondoch. Správu pripravuje Fórum finančnej stability, medzinárodné zoskupenie zástupcov regulačných úradov a centrálnych bánk, ktorému predsedá Mario Draghi, guvernér talianskej centrálnej banky.

Nemecko, ktoré má teraz predsedníctvo G7, už pred časom žiadalo väčšiu transparentnosť sektora rizikového investičného kapitálu. Zabezpečiť ju mala okrem iného globálna databáza investícií fondov, kódex správania sa v sektore, či posilnenie verejnej kontroly prostredníctvom ratingových agentúr. Británia a Spojené štáty však vystupujú proti ďalšiemu regulačnému bremenu.

Podľa Financial Times správa Fóra, o ktorej budú ministri financií G7 diskutovať tento víkend, nenavrhuje regulačné opatrenia spomínané vládou v Berlíne. Namiesto toho cituje kroky, ktoré už teraz robia dozorné orgány, na zlepšenie merateľnosti možných rizík a posilnenie infraštruktúry finančných trhov.

Napriek tomu, aj v správe sa prejavujú obavy z pôsobenia investičných fondov. Píše sa v nej, že rýchly rast sektora bol doteraz spojený s priaznivým makroekonomickým prostredím – podľa MMF čaká globálnu ekonomiku piaty rok rýchleho rastu. No stále väčšia komplexnosť zvyšuje ťažkosti pri meraní rizika. Okrem toho, aktivity investičných fondov tvoria dnes značnú časť obratu na mnohých finančných trhoch.