Rodinné podnikanie: Špeciálny prínos – špeciálne podmienky?

zdroj: Shutterstock rodinny podnik podnikanie

Rodinné podniky zodpovedajú za významný podiel zamestnanosti v súkromnom sektore a zaslúžia si na mieru šitú legislatívnu úpravu, tvrdí v schválenej správe Európsky parlament.

„Iniciatíva za špeciálne uznesenie začala na Slovensku. Ešte vo volebnom období 2004-2009 ju v EP otváral bývalý europoslanec a súčasný poslanec NR SR a predseda hospodárskeho výboru za KDH Ján Hudacký.

„Mrzí ma, že v tomto EÚ predbehla Slovensko. Mali sme šancu mať takúto legislatívu aj na Slovensku,“ komentovala schválenie správy europoslankyňa za KDH Anna Záborská.

Cituje čísla, podľa ktorých v EÚ až 60 % pracovných miest v súkromnom podnikaní tvoria rodinné podniky.

Hudacký predkladal zákon o rodinných podnikoch aj do Národnej rady, podporu vlády však nezískal. Hudacký hovorí, že pri svojich návrhoch vychádzal z konzultácií so slovenskými rodinnými firmami o ich potrebách.

Nelegislatívna iniciatíva správa prešla výborom Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) v júni a 8. septembra ju na plenárnej schôdzi veľkou väčšinou podporil celý Európsky parlament.

Vyzýva členské štáty k zavádzaniu špeciálnych režimov a podmienok pre rodinné podnikanie. Kľúčom k tomu má byť spoločná definícia toho, čo môžeme považovať za rodinný podnik. Dnes sa na nich vzťahujú režimy platné pre malé a stredné podniky (MSP).

Špeciálna definícia by okrem na mieru šitej podpory umožňovala aj monitorovanie, tak ako sa to robí pre celú skupinu malých a stredných podnikov považovaných za politickú prioritu pokiaľ ide o rozvoj podnikania v EÚ.  

Medzi nástroje špeciálnej podpory môžu patriť daňové opatrenia aj dostupnosť finančných nástrojov na získanie štartovacieho kapitálu.

Pridanú hodnotu rodinných podnikov vidia v KDH vo výraznom príspevku v boji proti nezamestnanosti, najmä nezamestnanosti mladých. "Rodinné podniky sú jedno z riešení,“ hovorí Anna Záborská.

Zároveň podľa nej vykazujú „najväčšiu sociálnu spravodlivosť voči svojim zamestnancom zo všetkých podnikov.“ Navyše vo veľkej miere vznikajú a zotrvávajú v regiónoch, ktoré sú celkovo menej rozvinuté.

„Verím, že v novom volebnom období sa na Slovensku schváli zákon o rodinných podnikoch,“ konštatuje Záborská.

(Anna Záborská: Rodinné podniky majú špeciálne potreby)

Europoslanec Ivan Štefanec (KDH) pre TASR pri príležitosti hlasovania o správe upozornil, že rodinné podniky nemajú na Slovensku až takú veľkú tradíciu. „Aj preto je otázka lepšej informovanosti kľúčová pre rozvoj tohto typu podnikania, lebo napríklad s tým priamo súvisia aj otázky daňových predpisov, účtovníctva alebo dedičského konania,“ hovorí.

„Som presvedčený, že práve preto, že na Slovensku nie je táto tradícia a ani priaznivé prostredie, táto oblasť podnikania má veľkú perspektívu na rozvoj,“ skonštatoval Štefanec.