Rokovania o voľnom obchode s USA začnú do konca júna

Zdroj: Európska komisia

Po pozitívnych ohlasoch lídrov na oboch brehoch Atlantiku, predseda Európskej komisie José Manuel Barroso včera (13. februára 2013) oznámil, že Brusel a Washington začnú pracovať na interných procesoch nevyhnutných na začatie rokovaní o voľnom obchode. Vyjednávania by podľa neho mali spustiť ešte v prvej polovici tohto roka. Spojené štáty a EÚ majú už v súčasnosti najrozsiahlejšie hospodárske vzťahy na svete, no zároveň jedny z najzložitejších.

„Zaviazali sme sa, že tento vzťah spravíme ešte silnejším pohonom našej prosperity,“ uvádzajú v spoločnom stanovisku americký prezident Barack Obama, stály predseda Európskej rady Herman Van Rompuy a predseda Európskej komisie José Manuel Barroso.

„Budúca dohoda dvoch najdôležitejších ekonomických mocností bude prevratná. Spolu vytvoríme najväčšiu obchodnú zónu na svete,“ uviedol Barroso počas prezentácie odporúčaní pracovnej skupiny, ktorá mala preskúmať uskutočniteľnosť ambiciózneho plánu.

Podľa posledných odhadov by komplexná obchodná dohoda medzi obomi blokmi v priebehu 15 rokov mohla HDP EÚ posilniť o 0,5 % a USA o 0,4 %. Ročný príjem ekonomiky EÚ by sa tak zvýšil o 86 miliárd eur. Len zrušenie ciel by transatlantický obchod v priebehu piatich rokov podporilo o viac ako 120 miliárd eur.

Podnikatelia v Európe a Spojených štátoch začiatok rokovaní uvítali. „Dohoda predstavuje nevídanú príležitosť pre podporu konkurencieschopnosti, pracovných miest a rastu, ktorá je taká potrebná pre naše ekonomiky,“ uviedli v spoločnom stanovisku predseda asociácie BusinessEurope Jürgen Thumann a predseda Americkej obchodnej komory Thomas Donohue.

Podobné hlasy prichádzajú aj z politickej sféry. „Prelomenie pretrvávajúcich obchodných bariér a zabezpečenie komplexnej dohody si bude vyžadovať tvrdú prácu a ťažké rozhodnutia na oboch stranách. Som však odhodlaný využiť svoje predsedníctvo skupiny G8, aby ju pomohlo dosiahnuť a tak pomôcť európskym a americkým podnikom uspieť v globálnej súťaži,“ vyhlásil britský premiér David Cameron.

Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz poukázal na to, že dohoda pomôže odkryť potenciál transatlantickej ekonomiky, ale rovnako dôležité je, že cez integráciu regulácií môže prispieť k vývoju globálnych štandárd.

Bilaterálne obchodné dohody sú pre európske inštitúcie čoraz väčšou prioritou v snahe obísť zamrznuté rokovania v Doha. Lídri veria,, že obchodná dohoda EÚ-USA stanoví nové pravidlá relevantné z globálneho hľadiska a otvorí dvere pre posilnenie celosvetového riadenia.

Prvý krok

Rozhodnutie o začiatku rokovaní je však len prvým krokom zrejme dlhého procesu, ktorý by nakoniec mohol viesť k transatlantickému jednotnému trhu. Podľa odporúčaní pracovnej skupiny si však bude vyžadovať kreativitu, flexibilitu a ochotu k ústupkom na oboch stranách.

Európsky parlament podčiarkol ťažkosti spojené s dohodou už v októbri 2012, keď dal Komisii svoj súhlas so začiatkom rokovaní. Poukázal najmä na rozdielne záujmy oboch blokov v oblasti poľnohospodárstva, námornej dopravy, geneticky modifikovaných organizmov a klonovaných zvierat. Všetky tieto záležitosti sa v určitom bode môžu stať prekážkou pre rýchly pokrok smerom k dohode.

Komisár zodpovedný za obchod uviedol, že dúfa, že ministri by mohli dohodu dosiahnuť do dvoch rokov, teda ešte pred koncom mandátu súčasnej Barrosovej Komisie. Obchodní analytici však tento scenár vidia ako príliš optimistický.

Rozdiely týkajúce sa ochrany investícií, poľnohospodárstva, verejného obstarávania  práv duševného vlastníctva najmä v oblasti liečiv poznamenali obchodné rokovania s Kanadou, ktoré prebiehajú od mája 2009 a stále neboli uzavreté.

Ambiciózny transatlantický jednotný trh?

„Ambiciózna dohoda by odstránila takmer všetky clá, podporila by veľký počet dohôd o vzájomnom uznávaní a všeobecnú konvergenciu (avšak nie harmonizáciu) predpisov v mnohých odvetviach, znížila by priame obmedzenia pre vstup na trh vo veľkej časti sektora služieb a vytvorila by rámec pre progresívne vylepšovanie dohody,“ uviedol Frederik Erixon z Európskeho centra pre medzinárodnú politickú ekonómiu (ECIPE).

Ani v EÚ však ešte nie je úplne dobudovaný jednotný trhy a mnohé sektory v USA sú zasa fragmentované rozdielnymi reguláciami jednotlivých amerických štátov. Je teda jasné, že rozsiahla harmonizácia právnych predpisov podľa Erixona jednoducho nebude možná.

Z jeho pohľadu by tiež mohla čeliť vážnym politickým prekážkam. Vyjednávači si to tiež zjavne uvedomujú. Odporúčania uvádzajú potrebu inovatívnych prístupov. „Dohodu treba vypracovať tak, aby sa priebežne mohla vyvíjať,“ píše sa v správe.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.