S kým by ste radšej nemali lietať…

Pozadie:

V EÚ platia jedny z najprísnejších noriem pre leteckú dopravu na svete. Mnohé spoločnosti, ktoré sú registrované mimo EÚ, stále pracujú v podmienkach, ktoré nespĺňajú ani základné bezpečnostné pravidlá. EK zostavuje a pravidelne aktualizuje čierny zoznam nebezpečných liniek, ktoré majú zákaz letov na území EÚ. Cieľom je chrániť bezpečnosť európskych pasažierov. Momentálne je na čiernom zozname úplného zákazu letov deväť spoločností.

Otázky:

Aktuálne do zoznamu zakázaných aeroliniek pribudla ukrajinská spoločnosť Ukraine Cargo Airways. Pridala sa k dvom ukrajinským linkám, ktoré sú v zozname už dlhšie – Volare a Ukrainian Mediterranean Airlines. Komisia vyzýva ukrajinské orgány, aby posilnili presadzovanie bezpečnostných noriem v leteckej premávke.

Komisia zakázala leteckú prevádzku aj konžskému operátorovi Hewa Bora, ktorý mohol prevádzkovať lety na jedinom lietadle v rámci osobitnej dohody, ktorá v súčasnosti už neexistuje. Zákaz platí pre všetkých operátorov s povolením v Konžskej demokratickej republike už od zostavenia prvého čierneho zoznamu v marci 2006.

Na zozname zostáva aj angolská spoločnosť TAAG Angola Airlines, aj keď Komisia zohľadňuje „úsilie vynaložené zo strany leteckej spoločnosti a jej orgánov, ale upozorňuje sa na pokračujúcu existenciu značných nedostatkov v oblasti bezpečnosti, ktoré sa musia riešiť predtým, ako bude možné stiahnuť TAAG zo zoznamu.“

V prípade iránskej spoločnosti Mahan Air Komisia plánuje návštevu Iránu. Chce si overiť predložené výsledky realizácie opravných opatrení skôr, ako Mahan Air opäť povolí lety. Podobne bude Brusel postupovať aj v prípade viacerých indonézskych operátorov.

Komisia pozorne sleduje bezpečnostnú úroveň prevádzky Cubana de Aviacion a seychelskej spoločnosti Islands Development Company, ktoré zlepšili svoj výkon a figurujú len na zozname monitorovaných spoločností.

V EÚ vôbec nesmú lietať operátori z týchto krajín: Rovníková Guinea, Indonézia, Kirgizsko, Libéria, Sierra Leone, Svazijsko, Kongo.

Pozície:

Jacques Barrot, podpredseda Komisie zodpovedný za oblasť dopravy, vyhlásil: „Záver je jednoznačný: tie štáty alebo letecké spoločnosti, ktoré neprijmú dôsledné opatrenia potrebné na riešenie svojich nedostatkov v oblasti bezpečnosti, budú uvedené v zozname. Naším cieľom však nie je len identifikácia problémov týkajúcich sa bezpečnosti, ale aj ich riešenie. Komisia bude aj naďalej neúnavne pokračovať vo svojom dialógu so štátmi, ich orgánmi civilného letectva a ich leteckými spoločnosťami s cieľom zabezpečiť, aby dosiahli prijateľnú úroveň bezpečnosti v leteckej doprave na udržateľnom základe.“