S ortuťou opatrne

Kompromisný návrh o zákaze obchodovania s ortuťou dostal zelenú. Poslanci EP ho schválili 21. mája v druhom čítaní. Posledným krokom bude formálne „opečiatkovanie“ ministrami životného prostredia  na ich stretnutí 5. júna.

Od marca 2011 nebude možné vyvážať:

  • čistú ortuť
  • akékoľvek jej chloridové a oxidové zlúčeniny
  • ostatné zlúčeniny a zmesi, kde je aspoň 95% ortute.

Marec 2011 je kompromisným termínom, pôvodne sa uvažovalo o neskoršom dátume. Parlamentu sa na druhej strane nepodarilo presadiť zákaz dovozu zlúčeniny. Ministri ho označili za nepraktický.

Nová smernica tiež ošetruje skladovanie zdraviu škodlivej substancie. Vo všeobecnosti sa v dokumente píše, že každá skládka ortuti musí byť spravovaná „spôsobom, ktorý je bezpečný pre ľudské zdravie a životné prostredie.“ Do úvahy pripadajú miesta ako staré soľné bane, stabilné kamenné útvary hlboko pod zemou alebo špecifické zariadenia a priestory postavené nad zemským povrchom.

Výsledok hlasovania privítali aj environmentálne organizácie, hoci ich mrzí, že nebolo zakázané podzemné skladovanie ortuti v tekutom skupenstve. Viaceré vo svojich stanoviskách uvádzajú, že v krátkej dobe bude dostupná technológia ekologickej premeny ortuti na tuhú látku a preto by sa mala takáto úprava stať povinnosťou.

Pozície

Stavros Dimas, komisár pre životné prostredie, privítal výsledok slovami: „Je nevyhnutné, aby bol export tejto vysoko toxickej látky zakázaný a množstvo ortuti v obehu bezpečne uskladnené. Dovoľuje nám dať to príklad pre ostatné krajiny, aby nasledovali obmedzovanie emisií tejto nebezpečnej substancie.“

Slovenský europoslanec Milan Gaľa (EPP-ED) v pléne povedal, že stomatológovia v Európskej únii spotrebujú ročne 125 ton ortuti, urobia viac ako 200 miliónov ortuťových výplní, a európski občania nosia v ústach viac ako 1100 ton ortuti.

„Ortuťový odpad obsahuje 50% ortuti a vzniká pri spracovaní dentálneho amalgámu pri jeho aplikácii, pri odvŕtavaní pôvodných výplní, pri kremácií zosnulých“, uviedol, a dodal, že zdrojom ortuti sú aj extrahované zuby a možný prienik do spodných vôd po pochovaní. Do ovzdušia sa podľa poslanca Gaľu dostáva stomatologická ortuť okrem kremácie aj pri spaľovaní komunálneho odpadu. „To všetko radí stomatologické praxe na druhé až tretie miesto v produkcii ortuťového odpadu v EÚ“. Vyslovil spokojnosť s tým, že správa reflektuje uvedené skutočnosti.

Environmentálne a zdravotnícke mimovládne organizácie vyjadrili s výsledkom všeobecnú spokojnosť. Elena Lymberidi-Settimo (EEB) však dodáva, že by „rada videla robustnejšiu legislatívu. Dohoda medzi dvoma inštitúciami je veľmi dobrým krokom k uzamknutiu ortuti v EÚ.“