Samosprávy dostanú výnimku z pravidiel o štátnej pomoci

Joaquín Almunia, Zdroj: evro.si

Komisia plánuje zjemniť podmienky verejného obstarávania. Chce tým uľahčiť život samosprávam, ktoré už nebudú musieť vypisovať verejné tendre na verejné služby malého rozsahu.

„Naše pravidlá o štátnej pomoci sa dnes vzťahujú na miestnej služby obstarávané vo veľmi malých samosprávach“, hovorí komisár Joaquín Almunia. Ako príklady uvádza plavárne, miestne kultúrne centrá či škôlky.

„Je evidentné, že sú aj také, ktoré majú len veľmi malý vplyv na obchod medzi členskými štátmi a malý potenciál na obmedzovanie konkurencie“, povedal Španiel na konferencii organizovanej European Policy Centre.

„Myslím si, že potrebujeme prispôsobiť našu kontrolu a zamerať sa na prípady, ktoré majú zrejmý dopad na vnútorný trh.“ Jednou z možností je podľa Almuniu znížiť mieru kontroly štátnej pomoci „na absolútne minimum“.

Podľa ľudí blízkych komisárovi Almuniovi je to pre ľudí z Generálneho riaditeľstva Hospodárska súťaž, ktoré dohliada na veľké fúzie nadnárodných korporácií  a štátnu pomoc pre podniky s účasťou štátu úplne nový smer.

„Väčšina z ľudí (v DG Competition) nie je veľmi spokojníá, ak sa majú zaoberať sťažnosťami ohľadne štátnej pomoci pre plaváreň v Drážďanoch“, povedal európsky úradník pod podmienkou anonymity.

„Ak mám byť úprimný, je to skôr osina v zadku, pretože všetci vedia, že tieto veci by sa nemali riešiť v Bruseli.“

Pomáha si príkladom z holandského mesta Utrecht. Starosta sa rozhodol využívať verejný školský autobus, ktorý má mimo špičky voziť deti na plaváreň, kedy nie sú vyťažené ani plavárne, ani vodiči. Toto rozhodnutie spochybnil nemecký prepravca pretože mesto nevypísalo na túto prepravu verejný tender.

„Nehovoríme tu o RNSC (parížske metro). Samozrejme veľké dopravné siete budú musieť naďalej spĺňať podmienky verejného obstarávania“, hovorí nemenovaný zdroj.

Komisia sa údajne snaží nájsť spôsob ako sa vysporiadať s rastúcim množstvom sťažností, ktoré dostávajú denne. Pri obmedzenej ľudskej sile sa chcú zamerať na prípady, ktoré sú podľa nich naozaj dôležité.

„Komisia dostáva stovky až tisícky sťažností, ktoré nie sú vždy relevantné“, hovorí ďalší človek znalý pomerov. „Verejné orgány vedia, že Komisia nie je v stave, aby sa na všetky prípady pozrela dôkladne, preto ich ani nedesí, že to čo robia je ilegálne."

Ak by úradníci mohli menej času stráviť na malých prípadoch, mohli by sa sústrediť na veľké spoločnosti, ktoré dostávajú neoprávnenú štátnu pomoc. Pri väčších spoločnostiach, kde je vplyv na vnútorný trh zjavný, bude Komisia v kontrole a postihoch pokračovať. V novembri sa očakáva oznámenie Komisie o zmenách pravidiel, ktoré regulujú verejné obstarávanie v EÚ.

"Bude to oznámenie pretože Komisia má v oblasti štátnej pomoci exkluzívnu právomoc“, hovorí euroúradník. „Preto nemáme v pláne pýtať si názory od iných inštitúcií“.