Sarkozy: Francúzsko sa nemusí obhajovať za obranu agropolitiky EÚ

wordpress.com

Francúzsko muselo v uplynulých týždňoch oveľa intenzívnejšie brániť spoločnú agropolitiku, najmä počas osobitne zložitých rokovaní o tohtoročnom rozpočte. Sarkozy v utorok opäť zopakoval svoj záväzok brániť silnú SPP v rámci budúceho rozpočtového cyklu po roku 2013. Poznamenal, že bude bojovať za to, aby po reforme ostal objem prostriedkov aspoň na súčasnej úrovni.

Poukázal aj na to, že diskusia o budúcnosti farmárskej politiky a záchrana štátov s finančnými problémy sú prepojené. Francúzsko sa zaviazalo, že na pomoc týmto krajinám poskytne 100 miliárd eur a tým dokázalo svoju európsku solidaritu. „Nemusíme sa obhajovať za ochranu preferencií Spoločenstva a rozpočtu na SPP,“ vyhlásil.

Tým, ktorí presadzujú, aby spoločná agropolitika viac chránila životné prostredie odkázal, že farmári sú producentmi poľnohospodárskych výrobkov a nie údržbári.

Týmto vyhlásením len potvrdil svoje stanovisko z mája 2010. Vtedy vyzval k zmierneniu „zelených“ požiadaviek na farmárov a naznačil, že sa priveľmi prihliada na environmentálne otázky. Vyvolal tak dôležitú polemiku.

V utorok ohlásil dlho očakávané opatrenia zamerané na zjednodušenie preskupovania klasifikovaných zvieracích fariem, ktoré majú najväčšiu tendenciu znečisťovať. Odteraz za určitých podmienok bude zgrupovanie vyňaté z hodnotenia vplyvu.

Nové pravidlá sa týkajú prasacích fariem a fariem s hovädzím dobytkom. Vláda dúfa, že im tak pomôže prekonať ekonomické problémy. Sarkozy okrem toho ohlásil, že nákladné autá do 44 ton budú čoskoro môcť prevážať poľnohospodárske produkty. Takýto zákon už platí v mnohých členských krajinách.

Nové opatrenia reagujú na nedávnu správu ministerstva poľnohospodárstva, ktoré vládu vyzvalo, aby farmárov nepodrobovala prísnejším pravidlám, ako požadujú smernice EÚ. Francúzska federácia farmárov FNSEA uvítala tieto kroky. Podľa nej francúzski farmári budú mať konečne rovnocennú východiskovú pozíciu ako iní európski poľnohospodári.