Sarkozy odhalil návrh ako merať ekonomický rast

Pri príležitosti zverejnenia správy o nových spôsoboch mapovania ekonomického rastu, ktorej koordinátorom je víťaz Nobelovej ceny za ekonómiu Joseph Stiglitz, Sarkozy povedal, že požiada francúzsky štatistický úrad INSEE, aby vzal do úvahy jej odporúčania.

„Francúzsko chce túto tému prediskutovať na všetkých medzinárodných schôdzkach. Budeme bojovať o to, aby všetky medzinárodné organizácie zmenili metódy pre výpočet štatistík tak, aby zodpovedali odporúčaniam správy,“ uviedol Nicolas Sarkozy.

Francúzsky prezident je veľkým podporovateľom dôkladnej revízie celosvetového ekonomického systému. Snaží sa presadiť prísnejšiu kontrolu finančných trhov a výrazné obmedzenie vysokých bonusov, ktoré podľa neho zapríčinili realizáciu primnohých riskantných transakcií.

Dominique Strauss-Kahn, šéf Medzinárodného menového fondu (MMF), očakáva, že výška bonusov bude kľúčovou témou summitu G20, ktorý bude 24. až 25. septembra v americkom Pittsburghu. Pre rádio France Info povedal: „Verejnosť šokovala výška prémií, je to jeden z najviditeľnejších problémov súčasnej hospodárskej krízy.“ Strauss-Kahn dodal, že očakáva, že štátnici budú podporovať ďalšiu stimuláciu ekonomík aj napriek tomu, že niektoré ukazovatele naznačujú globálne hospodárske oživenie.

Spoločenské blaho je viac ako HDP

Stiglitzova správa odporúča odstúpiť od merania hospodárskej produkcie a sústrediť sa viac na posudzovanie miery spoločenského blaha a ekologické aspekty. Sarkozy tak opäť mohol kritizovať nekontrolovaný kapitalizmus. „Za kultom výpočtov, za všetkými tými účtovnými a štatistickými vyjadreniami reality existuje tiež kult trhu, ktorý sa chápe ako neomylný,“ skomentoval prezident. Nekonkretizoval však, ako by mali štatistici INSEE zmeniť dáta a ani nenavrhol nový ukazovateľ miesto HDP.

HDP, v súčasnosti štandardný ukazovateľ výkonu ekonomiky, vyjadruje celkovú finančnú hodnotu toku statkov a služieb vyrobených za rok v hospodárstve. Kritizujú ho za to, že je príliš úzko zamerané a neberie do úvahy faktory ako zdravie obyvateľstva či ekologické škody spôsobené napríklad ťažbou surovín či výrobou energie.

Stiglitz povedal: „Názor, že vysoké HDP automaticky znamená úspešnú ekonomiku a spokojnú spoločnosť, ja nazývam HDP fetišizmus. Treba zlepšovať výsledky HDP, ale nedá sa miešať dokopy výška HDP s mierou spoločenského blaha.“

O pláne Európskej komisie zaviesť nový indikátor, ktorý by doplnil HDP, sa však nezmienili. OECD Stiglitzovu správu uvítala. Generálny tajomník OECD Angel Gurria povedal: „Hospodárske prostriedky nie sú všetkým, čo určuje kvalitu života. Potrebujeme vhodnejšie indikátory spokojnosti a očakávaní obyvateľov, ukazovatele o tom, ako ľudia trávia spolu čas, indikátory vzťahov medzi príslušníkmi rôznych komunít.“