Sarkozy sľubuje Francúzom „zelenú revolúciu“

Krátka správa

Sarkozy predstavil víziu „ekologického New Deal“ a „zelenej revolúcie“ pre Francúzsko v Elizejskom paláci 25. októbra 2007, za účasti predsedu Komisie José Manuel Barrosa a klimatického aktivistu, a držiteľa Nobelovej ceny za mier, Al Gora.

Prezidentove sľuby uzavreli štvormesačnú prácu širokého fóra, ktorého súčasťou boli odbory, asociácie zamestnávateľov, inštitúcie a samosprávy, farmári aj environmentálne organizácie. Svoju prácu začalo v júli tohto roku.

„Ako hlava štátu robím z vašich návrhov moje“, povedal Sarkozy zástupcom fóra a prisľúbil, že ich „bude implementovať“. Francúzsky prezident dodal, že fórum „nie je koncom, ale začiatkom“ procesu, v ktorom budú nasledovať konkrétne návrhy formulované v pracovných skupinách.

Opatrenia, ktoré Sarkozy 25 októbra ohlásil, sú tie, ktoré získali v záveroch fóra silnú podporu:

  • Zmrazenie stavby ďalších ciest – najmä obchádzok miest –  a letísk, a rozšírenie siete TGV.
  • Systém bonusov a penált pre autá, ktorý sa bude zakladať na úrovni znečistenia.
  • Plán zvýšenia energetickej efektívnosti existujúcich i nových budov, vrátane zákazu používania neefektívnych žiaroviek od roku 2010.
  • Plán v hodnote jednej miliardy eur pre rozvoj nízkoulíkovej energie v nasledujúcich štyroch rokoch (Sarkozy prisľúbil, že za každé euro minuté na jadrový výskum bude ďalšie euro vynaložené na iné, čisté technológie).
  • Plán zníženia množstva odpadov sústredením sa na prevenciu, vrátane plánu „zákazu alebo zdanenia odpadu, ktorý nie je nevyhnutný“ (ako zbytočné balenie tovarov) a návrhu, aby bolo spaľovanie odpadu len „poslednou možnosťou“.
  • Zníženie používania pesticídov na polovicu počas nasledujúcich desiatich rokov.
  • Moratórium na autorizáciu nových geneticky modifikovaných organizmov (GMO), pokiaľ nová expertná skupina, ktorá bude vytvorená v nasledujúcich týždňoch, nevydá v tejto otázke závery.

Sarkozy tiež zopakoval dávnejšiu výzvu, aby EÚ uvalila špeciálne clo na tovary dovážané z krajín, ktoré neratifikovali Kjótsky protokol. Návrh však len ťažko nájde podporu medzi ostatnými 27 členskými krajinami.

Oznámil tiež, že Francúzsko pravdepodobne zníži zdaňovanie práce v prospech environmentálnych daní, s možným zavedením „uhlíkovej dane“ – dane odvíjajúcej sa od množstva súvisiacich emisií CO2. O podobných daňových iniciatívach sa diskutuje aj na úrovni EÚ, pravidlo, podľa ktorého sa v daňovej oblasti vyžaduje jednomyseľnosť, však zatiaľ bránilo ich prijatiu.