Satelit Galileo zachránia peniaze pre poľnohospodárov

Krátka správa:

Revízia európskeho finančného rámca na roky 2007 – 2013 pomohla nájsť dodatočné miliardy eúr na dobudovanie Galilea bez navyšovania výdavkov. Európska komisia navrhuje použiť 220 miliónov eúr z rezervy kapitoly „Administratíva“, z ktorej sa financuje fungovanie európskych inštitúcií. Ďalších 2,2 mld eúr sa presunie z rezervy „Ochrana a manažment prírodných zdrojov“, čo sú zdroje určené ako kompenzácia pre poľnohospodárov, ktorí vlastnia pôdu v chránených prírodných oblastiach.

Komisii sa tak podarilo dosiahnuť „najefektívnejšie riešenie“ záchrany najväčšieho jednotného európskeho projektu vo vesmíre. Jeho financovanie zlyhalo po tom, ako sa nepodarilo dosiahnuť dohodu o spolufinancovaní so súkromným sektorom. Konzorcium leteckých a telekomunikačných spoločností malo vybudovať veľkú časť infraštruktúry Galilea a následne ho využívať pre svoje služby.

Galileo by mal byť plne funkčný do roku 2012. Zatiaľ sú zazmluvnené len štyri z celkového počtu 30 satelitných konštelácií. Analytici varujú, že ak sa nezrýchli tempo procesu, môže to ohroziť existenciu celého projektu.

Vladimír Maňka (PES/SES), člen rozpočtového výboru, na margo projektu poznamenal: „Systém Galileo sa bude môcť využiť napríklad v oblasti telekomunikácií, energetiky, finančných transakcií, ale aj na zvýšenie bezpečnosti občanov. Dôležité bude zabezpečiť prístup pre všetky odvetvia priemyslu na európskej úrovni a zároveň zachovať zdravú mieru vzájomnej konkurencie. Tento systém, na rozdiel od USA, Číny aj Ruska, je primárne určený pre verejné a priemyselné použitie. Galileo patrí medzi dlhodobé priority Európskeho parlamentu.“

Návrh komisie na dofinancovanie Galilea z rezervy finančného rámca musí ešte schváliť Rada a Európsky parlament. Podmienkou pre schválenie financií na Galileo by podľa poslancov malo byť  doriešenie otázky Európskeho technologického inštitútu, ktorá tiež súvisí so zvyšovaním konkurencieschopnosti.