Šestnásť krajín je za novú „mliečnu reguláciu“

Pozadie:

V novembri 2008 sa ministri zodpovední za poľnohospodárstvo dohodli na “zdravotnej prehliadke” Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP resp. SPP).

V súvislosti s trhom s mliekom, súhlasili s postupným každoročným zvyšovaním mliečnych kvót o 1 %, kým ich v roku 2015 úplne nezrušia. Mliekari však v súčasnosti čelia prudkému poklesu na medzinárodnom trhu. „Po období rekordných cien mlieka a mliečnych výrobkov, sa európski výrobcovia musia teraz pasovať so slabými a nestabilnými trhmi, a hlavne prudkým poklesom v cenách mliečnych produktov vo svete,“ vyhlásili ministri na stretnutí 23. marca 2009.

Podľa farmárov ceny poklesli o približne 40 % a sú na úrovni z roku 1992.

Otázky:

V spoločnom stanovisku šestnásť krajín zdôraznilo, že je potrebné vytvoriť novú európsku reguláciu produkcie mlieka, aby farmári neostali napospas nemilosrdnému trhu. Francúzsko-nemeckú iniciatívu zameranú na väčšiu ochranu producentov mlieka zo strany EÚ podporilo 16 krajín – Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Írsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Portugalsko, Slovensko a Slovinsko.

Tie navrhujú, aby členské zeme mohli z verejných peňazí výraznejšie podporiť producentov mlieka. Väčšina ministrov je pre zvýšenie podpory farmárov zo sedemtisíc na pätnásťtisíc eur. Okrem toho by národné vlády mali mať väčšie právomoci pomáhať producentom, bez povolenia Bruselu. Dokonca by na národnej úrovni mali mať právo určovať minimálnu cenu mlieka a zasahovať do vzťahu medzi farmármi a spracovateľmi.

Zvyšné krajiny argumentujú, že rozpočty chudobnejších členov by si takéto vysoké dotácie nemohli dovoliť a tak by došlo k ďalšiemu posilneniu nerovnosti medzi agro-sektormi jednotlivých štátov.

Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Maďarsko, Portugalsko a Slovensko niekoľkokrát vyzvali Komisiu, aby na nejaký čas odložila plánované zrušenie kvót, tá však opakovane odmietla túto žiadosť, s odôvodnením, že pád cien mlieka nespôsobili kvóty, ale nízky dopyt spôsobený krízou.