„Severská trojka“ porazila USA

wef, davos

 

Pozadie

Svetové ekonomické fórum vydalo pravidelnú „Správu o globálnej konkurencieschopnosti“. Poskytuje prehľad kľúčových faktorov posilňujúcich produktivitu a konkurencieschopnosť a 125 skúmaných krajín zaraďuje do rebríčka podľa výsledkov v jednotlivých oblastiach.

Oproti minuloročnej správe, podľa ktorej strácali najväčšie ekonomiky EÚ svoju konkurencieschopnosť, posledné vydanie (2006-2007), zverejnené 26. septembra 2006, ukazuje veľký pokrok hlavných európskych ekonomík. „Severská trojka“ – Fínsko, Švédsko, Dánsko – dokonca vytlačila Spojené štáty z prvých piatich pozícií.

Otázky

  • Švajčiarsko, Fínsko, Švédsko a Dánsko na špici rebríčka:

Ich pozícia ukazuje, že zameranie sa na inovácie a technológiu prostredníctvom investícií do infraštruktúry, vzdelávania, vedeckého výskumu a zabezpečenia silnej ochrany duševného vlastníctva sú „úspešnou stratégiou posilnenia konkurencieschopnosti v stále komplexnejšej globálnej ekonomike“, tvrdí Augusto Lopez-Claros, hlavný ekonóm a riaditeľ Global Competitiveness Network pri Svetovom ekonomickom fóre.

  • EÚ vedie v konkurencieschopnosti pred USA, Čínou a Indiou:

V EÚ je dnes šesť členských krajín (Fínsko, Dánsko, Švédsko, Británia, Holandsko, Nemecko), ktoré sa umiestnili medzi desiatimi najúspešnejšími. Hoci väčšina ostatných nezaznamenala žiadne výrazné stúpanie v rebríčku, ekonomiky najčastejšie popisované ako hlavní rivali EÚ na tom nie sú omnoho lepšie.

Spojené štáty klesli z prvého na šieste miesto, prekonali ich traja členovia EÚ. Únia je tiež stále vysoko nad Čínou, ktorá za posledný rok klesla na 54. pozíciu. Jej konkurencieschopnosť obmedzuje najmä štátom kontrolovaný bankový sektor, nízka penetrácia najnovších technológií (mobilné telefóny, internet, osobné počítače) a nízky podiel študentov a žiakov.

Ako veľmi úspešná sa, naopak, ukazuje India. V hodnotení poskočila na 43. miesto – pred najnižšie umiestnené krajiny EÚ – a to najmä vďaka vynikajúcim výsledkom v oblasti inovácií a sofistikovanosti vo firemných operáciách.

  • Európa musí urobiť viac:

Napriek celkovému zlepšeniu konkurencieschopnosti musí EÚ urobiť ešte viac. Problémy majú aj veľké európske ekonomiky. Hoci sú Nemecko a Británia v najlepšej desiatke, Británia zaostáva v oblasti inovácií a v Nemecku sú najväčšou prekážkou pre podnikateľskú komunitu regulácie trhu práce. Francúzsko kleslo z 12. na 18. miesto kvôli nedostatočnej efektivite a flexibilite trhu práce, ako aj zle cieleným verejným výdavkom.

Taliansko pokračuje v zostupe, tento rok skončili na 42. mieste. Kvôli veľkým rozpočtovým deficitom za celých posledných 20 rokov patrí taliansky verejný dlh medzi najvyššie na svete. Štúdia poukazuje aj na „hlboko zakorenené inštitucionálne problémy“, ktoré viedli k zlým vládnym výdavkom, nadmerným výdavkom a verejým službám úbohej kvality.

Rovnako ako po minulé roky sú najhoršími žiakmi EÚ Poľsko a Grécko – podobne ako v štúdii Svetovej banky Doing Business 2007, podľa ktorej patria tieto dve krajiny medzi najhoršie miesta pre podnikanie na svete.

Niektoré ostatné členské krajiny však dosiahli celkom dobré výsledky – Estónsko je 25., Česká republika 29. a Slovinsko 33. Turecko a Chorvátsko, ako kandidátske krajiny, pravdepodobne profitovali z „EÚ bonusu“ – zvýšeniu podnikateľskej aktivity a dôvery vďaka priblíženiu krajín k EÚ – a vystúpili o 12 miest na 59. a 51. priečku.

  • Slovensko – mierny pokles:

Slovensko sa toho roku ocitlo na 37. mieste, o jednu pozíciu nižšie oproti minulému roku. Pomerne dobré výsledky sme dosiahli u faktorov zvyšujúcich ekonomickú efektivitu (vyššie vzdelávanie a odborný výcvik, efektívnosť trhu, technologická pripravenosť – umiestnenie medzi 30. – 38. miestom), o niečo horšie je to v skupine inovačných faktorov (podnikanie a sofistikovanosť, inovácie – 42.-45. pozícia), najväčšie nedostatky sú v oblasti základných požiadaviek (inštitúcie, infraštruktúra, makroekonomika, zdravie a základné vzdelávanie – 47.-72. miesto).