Slováci sa dobre vyznajú v poľnohospodárskej politike EÚ

wordpress.com

Komisia vydala špeciálny prieskum verejnej mienky, ktorý odhaľuje ako Európania vnímajú sektor poľnohospodárstva. Zameriava sa na význam poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, mieru poznatkov o záležitostiach Spoločnej poľnohospodárskej politiky, priority farmárstva, výkon poľnohospodárstva, výkon a zodpovednosť farmárov, adekvátnosť rozpočtu SPP a postoj voči budúcej finančnej podpore agro-sektora.

Aj keď drvivá väčšina opýtaných (90 %) si uvedomuje význam poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, majú len obmedzené poznatky o poľnohospodárskej politike (SPP). Uvítali by však viac informácií o bezpečnosti potravín, vplyve farmárstva na životné prostredie a dobrom zaobchádzaní so zvieratami na farmách.

Štyria z desiatich opýtaných (41 %) už počuli alebo čítali o SPP. Viac ako polovica (57 %) sa s týmto pojmom  nikdy nestretla. V správnosti odpovedí na 3 otázky týkajúce sa poľnohospodárstva sa Slováci spolu s Čechmi umiestnili na 2. mieste, hneď po Holanďanoch.

Väčšina Európanov preferuje, aby záležitosti sektora riešili na európskej úrovni, najmä pokiaľ ide o ochranu životného prostredia (65%), okrem toho tvrdia, že hlavnou prioritou SPP by malo byť zaistenie kvality tovarov, zdravia a bezpečnosti (59%), myslí si to aj viac ako polovica opýtaných Slovákov (57 %). Záleží im aj na zaisťovaní rozumných cien potravín (49 %), a slušnom živote farmárov (41 %).

Európania nehodnotia SPP jednoznačne. Na jednej strane tvrdia, že funguje pomerne dobre pokiaľ ide o zabezpečovanie dodávateľských reťazcov, kvalitu produktov, pričom uprednostňujú metódy organického farmárstva. Na druhej strane, podľa nich EÚ nedostatočne chráni rodinné farmy a slušný život farmárov.

Drvivá väčšina opýtaných podporuje nové ciele poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, ktoré spočívajú v zachovaní krajiny, pomoci farmárom čeliť dôsledkom klimatických zmien, rozvoji ekonomiky vidieckych oblastí, rovnosti farmárov pri distribúcii podpory, prepojení finančnej podpory s bezpečnosťou potravín či dobrým zaobchádzaním so zvieratami a podpore farmárov v produkcii toho, čo dopytuje trh.

Skoro polovica opýtaných a 65 % Slovákov si myslí, že poľnohospodári veľkou časťou prispeli v boji proti klimatickým zmenám, ale ich úloha sa ešte neskončila. Hlavnou zodpovednosťou poľnohospodárov v spoločnosti je podľa nich dodávanie zdravých a bezpečných potravín.

V európskej spoločnosti panuje názor, že farmárov treba motivovať k produkcii organických potravín, prispievaniu k tvorbe obnoviteľných zdrojov energie a využitiu výhod pokroku v oblasti biotechnológie.

SPP je kontroverznou súčasťou európskeho rozpočtu, pričom výdavky na farmárstvo tvoria takmer jeho polovicu. Kritici dokonca vyzývajú, aby Únia zvážila, či podporu poľnohospodárstva nezrušiť úplne. Účastníci prieskumu podporu farmárov obhajujú, 83 % chce, aby EÚ aj naďalej dotovala príjmy farmárov.