Slováci majú stále jedny z najnižších minimálnych miezd v EÚ

Zdroj: Flickr.com

Slovensko patrí medzi desať krajín s najnižšou minimálnou mzdou v rámci EÚ, ukazuje najnovší prieskum európskeho štatistického úradu Eurostatu, ktorý reflektuje stav z januára 2015. Vyššiu minimálnu mzdu majú napríklad v susednom Poľsku, Estónsku, Chorvátsku, či Slovinsku.

Najvyššie minimálne mzdy majú zamestnanci v Luxembursku. V súčasnosti má inštitút minimálnej mzdy zavedených 22 členských štátov únie. Minimálny mesačný príjem nemajú na Cypre, v Dánsku, Fínsku, Rakúsku, Taliansku a Švédsku. Nemecko zaviedlo minimálnu mzdu až vlani.

Na základe výšky minimálnej mzdy rozdelil Eurostat členské štáty s minimálnou mzdou do troch kategórií. Minimálny príjem menší ako 500 eur má v súčasnosti desať členských štátov, medzi ktorými je aj Slovensko (380 eur).

Menšiu mesačnú mzdu ako na Slovensku môžu dostať už len pracovníci v Bulharsku (184 eur), Rumunsku (218 eur), Litve (300 eur), Českej republike (332 eur), Maďarsku (333 eur) a Litve (360 eur). Naopak o niečo vyššiu mzdu majú v Estónsku (390 eur), Chorvátsku (396 eur) a v susednom Poľsku (410 eur).

Minimálnu mzdu od 500 do 1000 eur dostávajú zamestnanci v Portugalsku (589 eur), Grécku (684 eur), Malte (720 eur), Španielsku (757 eur) a Slovinsku (791 eur). Minimálnu mzdu vyššiu ako tisíc eur mesačne majú vo Veľkej Británii (1379 eur), Francúzsku (1458 eur), Írsku (1462 eur), Nemecku (1473 eur), Holandsku a Belgicku (oba štáty po 1502 eur) a  Luxembursku (1923 eur).

Minimálna mzda rástla v postkomunistických štátoch

V porovnaní s rokom 2008 najviac rástla minimálna mzda v štyroch postkomunistických štátoch vrátane Slovenska. Za posledných sedem rokov výrazne zvýšili minimálnu mzdu v Rumunsku (+ 95 %), v Bulharsku (+ 64 %), na Slovensku ( + 58 %) a v Litve (+ 57 %). Sedem rokov dozadu si najmenej zarábajúci Slováci mesačne prilepšili o 241 eur, v súčasnosti je to 380 eur.

Výska minimálne mzdy v sledovanom období poklesla len v Grécku, a to o 14 percent. Od roku 2008 sa výška minimálneho príjmu nemenila v Írsku.  

Rozdiely sú nižšie, ak zohľadníme ceny

Podľa Eurostatu je rozdiel vo výške minimálnej mzdy medzi krajinami oveľa menší, ak sa zohľadnia rozdiely v cenových hladinách. Krajiny s relatívne nízkymi minimálnymi mzdami vyjadrenými v eurách hlásili skôr nižšie cenové hladiny a teda vyššie minimálne mzdy, ak boli vyjadrené v štandarde kúpnej sily (Purchasing Power Standard – PPS). Krajiny s relatívne vysokými minimálnymi mzdami vyjadrených v eurách majú vyššie cenové hladiny, preto ich minimálne mzdy vyjadrené v PPS sú vo všeobecnosti relatívne nižšie.

Rozdiely v sadzbe minimálnych miezd medzi členskými štátmi EÚ sa zmenšili z pomeru 1:10 pri vyjadrení v eurách na pomer 1:4 pri vyjadrení v PPS.

Za posledné roky bola minimálna mzda „horúcou“ témou v EÚ, a to najmä potom, čo sa Nemecko vlani rozhodlo zaviesť minimálnu mzdu od januára 2015. Minimálna mzda bola diskutovanou témou aj pred minuloročnými voľbami do Európskeho parlamentu, či výberom nového predsedu Európskej komisie.

Predseda Európskej komisie Jean Claude-Juncker pri mnohých príležitostiach zdôraznil, žeby bol za zavedenie minimálnej sociálnej mzdy v každom členskom štáte únie. „Pre všetky štáty EÚ zavedieme minimálnu sociálnu mzdu, garantovaný minimálny príjem,“ povedal Juncker Európskemu parlamentu pred júlovým hlasovaním o dôvere.