Slovenské banky koncom týždňa čaká prechod na SEPA

Zdroj:TASR, AP Photo/Yves Logghe

Spotrebitelia a podniky budú od 1. februára môcť v rámci Jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) zasielať a prijímať platby za rovnakých podmienok ako doma.  Nový platobný systém SEPA zahŕňa všetkých 28 členských krajín EÚ a súčasne Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Monako a San Marino.

„V ktorejkoľvek z týchto krajín máme účet a do ktorejkoľvek z nich posielame alebo v nej prijímame platbu v eurách, budeme používať jednotnú formu účtu a rovnaké štandardy, budú platiť tiež rovnaké práva a povinnosti,“ uviedla Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky.

Hlavnou úlohou SEPA je teda odstránenie rozdielov medzi platbami v rámci Slovenska a cezhraničnými. „Či pošlete platbu v eurách z účtu z Bratislavy do Košíc alebo do Frankfurtu, bude vykonaná  za jeden  bankový deň a s rovnakým poplatkom a rovnakým spôsobom,“ dodala. Peniaze do zahraničia tak prídu rýchlejšie a za menší poplatok.

Jednou z hlavných zmien bude formát čísla účtu, ktorý sa doteraz na Slovensku používal pri zadávaní platobných príkazov. Po prechode na SEPA sa zmení na medzinárodný formát IBAN, ktorý bude možné nájsť napríklad na výpise z účtu. „Občania však môžu stále zadávať číslo účtu v rovnakom tvare ako doteraz, banka ho za nich bezplatne upraví,“ vysvetlila Kohútiková.

Banky tiež automaticky prekonvertujú čísla účtov platiteľa i príjemcu, aj zadané trvalé príkazy, takže ich nebude treba meniť. To isté platí aj pre existujúce inkasá. Pri nových inkasách dá občan mandát inkasovať priamo dodávateľovi a nie banke ako doteraz. Ten si potom vo svojej banke zabezpečí zinkasovanie inkasa v stanovený deň.

„Dôležitou zmenou pri používaní inkasa je, že ho platiteľ môže do 8 týždňov od vykonania transakcie na účte odvolať, teda požiadať banku, aby mu prostriedky v plnej výške pripísala späť na účet,“ upozornila Kohútiková.

Ako ďalej dodala, po novom už nebude možné opakovanie platby inkasom v prípade nedostatku prostriedkov v deň platby na účte. „Oplatí sa preto sledovať stav na účte, pripraviť si dostatok peňazí na ňom, nakoľko budeme presne vedieť, kedy sa ktoré inkaso z nášho účtu bude zúčtovávať. V opačnom prípade bude treba  zaplatiť chýbajúcu splátku prevodným príkazom, aby sme sa vyhli problémom s omeškanými platbami prípadne tomu, že nám dodávateľ prestane službu poskytovať,“ poukázala.

Viacero slovenských bánk naplánovalo migráciu na SEPA na koniec tohto týždňa, pričom plánujú odstávky niektorých svojich služieb, napríklad elektronického bankovníctva. Klientom zároveň odporúčajú, aby koncom mesiaca minimalizovali zadávanie nových inkasných platieb.