Slovenské podnikateľky majú osem ambasádoriek

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania spolu s asociovanými partnermi vybrali osem slovenských ambasádoriek z radov úspešných slovenských podnikateliek. Každej je pridelený jeden kraj a jej úlohou bude propagovať podnikanie žien. Ide o projekt, ktorý zastrešuje Európska komisia a chce ním ženy v Európe povzbudiť k zakladaniu vlastných firiem.

Cieľovou skupinou sú nezamestnané ženy, matky na materskej dovolenke a študentky. Budú sa môcť zúčastniť na praktických seminároch, kde budú môcť osobne konfrontovať svoje názory a predstavy s podnikateľskou realitou a zároveň nadviazať kontakty na inštitúcie zamerané na rozvoj podnikania.

Z 38 prihlásených kandidátok vybrali:

Bratislavský kraj:
Marko Petra, ExtravaDansa s.r.o., služby v oblasti tanečného umenia

Trnavský kraj:
Madarová Terézia, le PROVOCATEUR. s r.o., modelingová a castingová agentúra

Trenčiansky kraj:
Radošinská Martina, SUBLIPRINT s.r.o., sublimačná potlač látok

Žilinský kraj:
Stubbs Zlatica Mária, ZMS Consulting & Coaching s.r.o., poradenské a konzultačné služby

Nitriansky kraj:
Absolónová Katarína, ASAP-translation.com s.r.o.,  prekladateľské služby

Banskobystrický kraj:
Martáková Silvia, SM Complicité s.r.o., konfekcia a doplnky pre budúce mamičky

Prešovský kraj:
Jesenská Renáta, Don Leon s.r.o., čokolatéria

Košický kraj:

Timková Eva, ASERTÍV – Agentúra Košice, vzdelávacia agentúra

V najbližších dvoch rokoch sa podnikateľky budú zúčastňovať motivačných seminárov a stretnutí so spomínanou cieľovou skupinou.

Viac informácií o projekte nájdete na tomto odkaze.