Slovenskí pivovarníci proti zasahovaniu EÚ na trhu s alkoholom

alkohol, alkohlizmus, pitie,

Pozadie:

EÚ je regiónom s najväčšou spotrebou alkoholu na svete, aj keď súčasná spotreba 11 litrov čistého alkoholu na 1 dospelého človeka ročne je nižšia, ako v 70. rokoch minulého storočia (15 litrov / ročne). Takmer polovica tohto množstva alkoholu je konzumovaná vo forme piva (44%), ostatné kvantum je rozdelené medzi víno (34%) a destiláty (23%). V EÚ existujú aj teritoriálne špecifiká. Občania severských a stredoeurópskych štátov konzumujú prevažne pivo, občania juhoeurópskych štátov konzumujú vo väčšej miere víno (Španielsko je výnimka).

V marci 2005 zverejnilo DG pre zdravie a ochranu spotrebiteľa výsledky diskusie k Spoločnej alkoholovej stratégie. Bližšie sa tomu venuje správa zverejnená v júni 2006. Návrh z Generálneho riaditeľstva pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie (DG SANCO) v Bruseli chce zaviesť obmedzujúcu politiku v oblasti predaja akoholických nápojov.

Otázky:

Podľa správy alkohol významnou mierou negatívne ovplyvňuje niektoré aspekty života Európanov, a toto pôsobenie sa všeobecne označuje ako „škody na zdraví“ a „spoločenské škody“. Ekonomické náklady trestných činov a priestupkov spôsobených pod vplyvom alkoholu sa odhadovali v roku 2003 v EÚ na 43 mld. eur. Táto čiastka je rozdelená medzi:

  • políciu, súdy a väznice (15 mld. eur),
  • výdaje na prevenciu trestnej činnosti a poistenie (12 mld. eur)
  • škody na majetku (6 mld. eur)
  • škody na motorových vozidlách riadených pod vplyvom alkoholu (10 mld. Eur)

Nehmotné náklady na fyzické a psychické následky trestnej činnosti sa odhadovali na 9 – 37 mld. eur. Zdravotné aspekty konzumácie alkoholu pripravili EÚ – 15 ročne o 195 000 obyvateľov.

Veľa škôd spôsobených alkoholom postihuje aj iných ľudí ako alkoholikov:

  • 60 000 novorodencov s podpriemernou pôrodnou hmotnosťou,
  • 16 % zneužívaných a zanedbávaných detí
  • 5 – 9 milionov detí žijúcich v rodinách negatívne dotknutých alkoholom.

Pozície:

Združenie výrobcov piva a sladu (ZVPaS) združuje na Slovensku všetky pivovary, ktoré už pristúpili na etické normy správania sa prijatím Etického kódexu zodpovedného výrobcu alkoholických nápojov. V septembri 2006 rokovali aj o možnom dopade tejto smernice na trh s alkoholom na Slovenku a dôrazne sa vzjadrli proti reguláciám prichádzajúcim z Bruselu.

Štefan Karšay, predseda Združenia výrobcov piva a sladu (ZVPaS) na adresu návrhu EÚ uviedol: „Mýlia si konzumáciu alkoholu vo všeobecnosti s nadmerným užívaním alkoholických nápojov. Obrovská väčšina spotrebiteľov piva a iných alkoholických nápojov sú zodpovední dospelí ľudia, ktorí si počínajú striedmo.“ Zástupcovia slovenských pivovarov sa preto prikláňajú k regionálnemu riešeniu predaja alkoholických nápojov a sú za vlastnú národnú cestu pri riešení týchto otázok. Nesúhlasia s centralistickým rozhodnutím EÚ, ktoré by nerešpektovalo špecifiká jednotlivých krajín. Nazdávajú sa, že kvôli nezodpovednému správaniu sa jednotlivcov sa nesmú trestať všetci. Združenie pozorňuje, že „mnohé z opatrení, ktoré návrh obsahuje, najmä v oblasti ochrany mladistvých, reklamy či prevencie, zákonodarstvo SR pozná a úspešne aplikuje. „Môžu byť prijaté iniciatívy, ktoré budú viesť ku zmenám v reguláciách predaja nápojových produktov a celého odvetvia,“ domnieva sa SZVPaS. Regulácia podľa ich stanoviska môže mať negatívny vplyv na trh a obchod s alkoholickými nápojmi, čo môže mať za následok rast čierneho obchodu, pašovania, kriminality, rast čiernych páleníc, prechod pitia od piva a vína na tvrdý alkohol. S reguláciou sa tiež spájajú ďalšie negatívne praktiky ako zvyšovanie právomoci úradníkov a kontrolórov. Postih by zrejme pocítili maloobchody a reštauračné pohostinské služby.

Počas Fínskeho predsedníctva sa v uplynulých týždňoch konala konferencia odborníkov s témou “Zdravie vo všetkých politikách EÚ”. Publikácia, ktorá bola pri príležitosti tejto konferencie vydaná fínskym ministerstvom sociálnych vecí a zdravotníctva práce poukazuje na viaceré protirečenia si v politike EÚ venovanej hospodárskej sfére a politike zameranej na ľudí a spoločnosť. Práve výroba a predaj destilátov, vína a ďalších alkoholických produktov je jeden z kontroverzných bodov, kde je pozitívne naklonená práce Spoločná poľnohospodárska politika (SPP – CAP) a inak tieto fenomény vníma Generálne riaditeľstvo pre zdravotníctvo a ochranu spotrebiteľa. Fínsko podporuje odporúčania aktuálnej správy Alkohol v Európe, ktorá tvrdí, že alkoholické výrobky by mali byť označené varovaním o svojej škodlivosti pre zdravie človeka.

Generálny riaditeľ Fínskeho národného inštitútu pre verejné zdravie profesor Pekka Puska: „Alkohol vnímame ako veľký problém. Jeho konzumácia a problémy s tým spojené sa zvýšili. Chceme, aby sa EÚ i Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) viac zamerali na problém alkoholu na medzinárodnej úrovni“. Dodal, že Fínska vláda už schválila zavedenie takýchto varovaní na alkoholických nápojoch. Fínska vláda uviedla v júni 2006, že „reklamy na alkoholické nápoje, ktoré lákajú deti a mládež, budú zakázané, a na fľašiach bude umiestnené varovanie o ohrození vývoja plodu pri konzumácii alkoholu.“

Francúzky parlament nedávno prijal pozmeňovací návrh k existujúcemu zákonu, podľa ktorého musia byť všetky alkoholické nápoje, predávané na francúzskom trhu, označené varovaním o škodlivosti konzumácie alkoholu v tehotenstve. Na fľašiach musí byť obrázok alebo silueta gravidnej ženy a pri označení o obsahu alkoholu aj informácia, že aj malé množstvo alkoholu môže mať vážne následky pre zdravie dieťaťa. Smernice by mali byť zavedené v júni 2006 a mali by vstúpiť do platnosti už do konca tohto roka.

Návrhy DG SANCO sú k etike reklamy a propagácie alkoholických nápojov, komunikácii zodpovednej konzumácie, nevhodnosti konzumácie a propagácii alkoholu medzi mladistvými.

Najnovší vývoj a ďalšie kroky:

  • v júni 2006 Komisia zverejnila správu pre EÚ vypracovanú Petrom Andersonom a Benom Baumbergom – Alkohol v Europe.
  • v najbližších mesiacoch sa Únia k správe vráti a posúdi návrh legislatívneho rámca