Slovenskí podnikatelia očakávajú pozitívny vplyv transatlantickej dohody

Zdroj: Európska komisia

Viac ako polovica zo 453 podnikateľov, ktorí sa zapojili do prieskumu PAS, očakáva pozitívny prínos transatlantickej obchodnej dohody medzi EÚ a USA z pohľadu podnikateľských príležitostí a ekonomiky.

Ako veľkú alebo miernu príležitosť ju vníma 52 % respondentov. Opačne sa pritom vyjadrilo len 11 % oslovených.

Každý piaty podnikateľ sa vyjadril neutrálne, čo znamená, že v dohode nevidí ani príležitosť ani hrozbu pre svoje podnikanie. Posúdiť otázku nevedelo zvyšných 17 %.

Podnikatelia od TTIP očakávajú pozitívny vplyv nielen na ich tržby, ale aj zamestnanosť. „Očakávané zvýšenie tržieb v priemere o 17 % a zvýšenie počtu zamestnancov v priemere o 7,8 % možno hodnotiť ako optimistický odhad. Celkový vplyv na ekonomiku bude s najväčšou pravdepodobnosťou nižší, nakoľko respondentmi v prieskume PAS boli najmä podniky, ktoré obchodujú so zahraničím, takže názory podnikateľov, ktorí pôsobia na lokálnom trhu, nie sú dostatočne zohľadnené,“ poukázal Róbert Kičina, výkonný riaditeľ PAS .

Ako ďalej dodal nielen podľa domácich odhadov, ale aj podľa odhadov medzinárodných inštitúcií by Slovensko malo v každom prípade patriť medzi krajiny, ktoré budú z transatlantickej dohody nadpriemerne profitovať.

Slovenskí podnikatelia z pohľadu benefitov od obchodnej dohody očakávajú najmä rozšírenie počtu obchodných partnerov, zintenzívnenie zahraničného obchodu a jednoduchší transfer know-how a technológií. Očakávajú tiež zvýšenie stability medzinárodných obchodných vzťahov, zníženie nákladov súvisiacich s medzinárodným obchodnom a zjednodušenie možnosti investovania v Spojených štátoch.

Ako ďalej uvádza PAS, zoznam rizík je oproti zoznamu benefitov kratší, pričom v porovnaní s hodnotením prínosov podnikatelia vnímajú jednotlivé hrozby menej výrazne. Za hlavnú hrozbu označili zintenzívnenie konkurencie na trhu.

„V tejto oblasti budú môcť USA, ako piata najkonkurencieschopnejšia krajina sveta podľa hodnotenia Svetového ekonomického fóra, ťažiť z technologickej vyspelosti produktov, slobodnejších pravidiel na podnikanie a mimoriadnej inovačnej schopnosti,“ konštatuje PAS.

Na druhej strane výhoda Slovenska spočíva v relatívne nižších cenách výrobných vstupov a intenzívne naviazanie na veľké európske ekonomiky, ktorých konkurenčná schopnosť je porovnateľná s USA.

„Účinným opatrením na zníženie rizika intenzívnejšej konkurencie, ktoré by vláda SR rozhodne nemala podceniť, je podľa PAS zlepšenie podnikateľského prostredia,“ zdôrazňuje aliancia. Časť slovenských podnikateľov očakáva aj stratu existujúcich zákazníkov a zvýšenie výrobných nákladov. Tieto dve riziká sú však označené ako menej závažné.

Podnikatelia v prieskume hodnotili tiež prekážky, ktoré komplikujú export do USA. Za najväčšiu považujú vysoké prepravné náklady, ktoré by po uzavretí dohody mohli klesnúť v dôsledku úspor z rozsahu, a tiež geografická vzdialenosť krajiny. Ako ďalšie uviedli rôzne štandardy a normy a tiež administratívnu náročnosť exportných procedúr a clá.

„Keďže minimalizácia tejto trojice bariér predstavuje jadro dohody TTIP, možno v budúcnosti očakávať výrazné zjednodušenie. Rovnako intenzívne ako clá je vnímaný problém financovania exportu, kde môže byť vláda podnikateľom nápomocná prostredníctvom Eximbanky a jej programov,“ odporúča PAS.