Slovenskí poľnohospodári „utopili“ komisárku v mlieku

wordpress.com

Pozadie:

V novembri 2007 Európska komisia prezentovala svoje návrhy na reformu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), známu aj ako „SPP zdravotná prehliadka“.

Európska exekutíva navrhla postupné zvyšovanie kvót na výrobu mlieka, až po ich zrušenie 31. marca 2015. Podľa dohody z decembra 2008 sa kvóty majú zvyšovať v období 2009 – 2013 každý rok o 1 %, kým nedosiahnu 5 %. Slovensko lobuje za zníženie mliečnych kvót.

Mliekari však v súčasnosti čelia prudkému poklesu na medzinárodnom trhu. „Po období rekordných cien mlieka a mliečnych výrobkov, sa európski výrobcovia musia teraz pasovať so slabými a nestabilnými trhmi, a hlavne prudkým poklesom v cenách mliečnych produktov vo svete,“ vyhlásili ministri na stretnutí 23. marca 2009.

Slovenský minister pôdohospodárstva Stanislav Becík v marci  požiadal eurokomisárku Fischer Boel o hĺbkovú analýzu situácie na trhu s mliekom v EÚ a jej predloženie spolu s návrhmi opatrení na riešenie tejto krízovej situácie, na Radu ministrov.

Na Slovensku sa tiež uvažuje o znížení DPH na mlieko. Vláda sa zatiaľ týmto návrhom nezaoberala, do budúcnosti to však nevylúčila.

Koncom mája mliekarenský producenti v niekoľkých krajinách EÚ protestovali proti nízkym cenám mlieka a žiadali vlády o pomoc. Okolo 800 farmárov najmä z Francúzska a Nemecka  demonštrovalo pred budovou Komisie v Bruseli tesne pred stretnutím ministrov poľnohospodárstva (25. mája 2009). Protestujúci, ktorí blokovali cesty traktormi a sprevádzala ich aj živá krava, kričali: „Spravodlivé ceny mlieka“.

Otázky:

Prvovýrobcovia mlieka z celého Slovenska sa dnes v Bratislave zišli na verejnom proteste proti diktátu stanovovania výšky cien mlieka spracovateľských podnikov voči dodávateľom.

„Za najhoršie považujeme, že o cene mlieka sa s viac ako 19 spracovateľmi ani nedá rokovať, pretože ju sami svojim dodávateľom jednostranne stanovujú,“ cituje TASR predsedu Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM) Alexandra Pastoreka. Slovenskí prvovýrobcovia upozorňujú, že cena mlieka u nás nestúpa ani napriek tomu, že v susedných krajinách sa cenový prepad zastavil a nákupné ceny mlieka prevyšujú naše ceny.

Podľa Pastoreka očakávajú zosúladenie s inými krajinami a SZPM vyzval svojich odberateľov, aby sa prispôsobili tomuto trendu a upravili svoje cenové ponuky. Ako informuje TASR pokles nákupných cien mlieka pretrváva od januára minulého roka, odkedy sa znížili v sumáre o 55 %, teda o 21,5 centu (6,33 Sk). Pokračovanie tohto trendu môže podľa SPPK (Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory) nepriaznivo ovplyvniť celú živočíšnu výrobu, keďže po znížení chovov ošípaných došlo už k znižovaniu aj počtov kráv. V súčasnosti ich je ich 173,000 kusov.

Protestujúci mliekari vyliali dvetisíc litrov mlieka a symbolicky v ňom utopili komisárku Mariann Fischer-Boelovú. Chcú, aby prijala účinné opatrenia, aby sa zamedzilo likvidácii chovov kráv.

Poľnohospodári členských krajín na 22. júna 2009 proti poľnohospodárskej politike Európskej únie plánujú ďalší celoeurópsky štrajk 22. júna v Luxemburgu.

(EurActiv / TASR)