Slovenskí spotrebitelia majú obavy z novej európskej platobnej legislatívy

zdroj sxc.hu

Výbor Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové záležitosti minulý týždeň prijal návrh pripravovanej smernice o platobných službách a nariadenia pre mnohostranné výmenné poplatky pri platbe kartou(MIF), ktoré si medzi sebou účtujú banky.

Poplatky za platbu kreditnou kartou chcú obmedziť na 0,3 % z hodnoty transakcie a v prípade debetných kariet na 0,2 % alebo 7 eurocentov, podľa toho, čo pri transakcii vyjde nižšie. Očakávajú, že nižšie náklady pre obchodníkov sa premietnu do nižších cien pre spotrebiteľov.

Podľa prieskumu v 13 európskych krajinách, vrátane Slovenska, ktorú uskutočnila agentúra IPSOS pre spoločnosť MasterCard sa 56 % slovenských spotrebiteľov obáva, že v dôsledku zavedenia pevného limitu medzibankových poplatkov na tom budú horšie. Až 87 % respondentov verí, že obchodníci na nich nakoniec žiadne úspory nákladov neprenesú.

Na to, že navrhované obmedzenia zvýšia náklady na karty pre spotrebiteľov upozorňuje kartová spoločnosť MasterCard. Poukazuje na skúsenosti Španielska, ktoré strop medzibankových poplatkov už uzákonilo, pričom viedlo k zvýšeniu poplatkov pre držiteľov kariet o viac ako 50 %. Na druhej strane sa nespozorovalo, či obchodníci prenášali úspory do zníženia cien. Spoločnosti tiež chýba zdôvodnenie prečo zavádzať rovnaký fixný poplatok v krajinách s výrazne odlišnými podmienkami na trhu.

„Nie je jasné, čím by bolo možné toto jednotné a zjavne svojvoľné obmedzenie cezhraničných a vnútroštátnych medzibankových poplatkov zdôvodniť. Nikto z Európskej komisie nebol schopný spotrebiteľom, ani MasterCardu vysvetliť, ako strop vypočítal a stanovil,“ uviedol Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ MasterCard Europe pre Českú republiku a Slovensko.

Spotrebitelia sú osobitne kritickí voči návrhu obmedziť pravidlo akceptovania všetkých kariet, ktoré obchodníkov zaväzuje, aby prijímali všetky karty (platobné nástroje) jednej značky, ak prijímajú jednu kategóriu kariet tejto značky.

Po novom by mali obchodníci právo rozhodovať, ktoré konkrétne karty budú alebo nebudú prijímať. Celkovo 77 % všetkých respondentov a viac ako 7 z 10 spotrebiteľov si myslí, že im to sťaží používanie platobných kariet.

Vzhľadom na blížiaci sa koniec mandátu súčasných europoslancov je však osud legislatívy nejasný. Mali by sa ňou zaoberať počas aprílového zasadnutia, je však možné že prejde do agendy nového zloženia Európskeho parlamentu.