Slovensko má najvyšší podiel mikrofiriem v EÚ

Ilustračné foto, Zdroj: TASR, Oliver Ondráš

Malé a stredné firmy s 10 až 249 zamestnancami sú motorom európskej ekonomiky, tvorby pracovných miest a podporou hospodárskeho rastu. Uvádza to štatistický úrad Eurostat vo svojej správe zverejnenej pri príležitosti Európskeho týždňa malých a stredných podnikov (MSP) (25. – 30. november 2013). Na základe údajov za rok 2011 načrtol situáciu MSP v nefinančnom sektore hospodárstva.

V tomto období v segmente v EÚ pôsobilo 22 miliónov podnikov. Z toho 7 % predstavovali malé a stredné podniky, ktoré zamestnávali 38 % všetkých zamestnaných a tvorili 38 % z celkového obratu. Drvivú väčšinu (93 %) z nich tvorili mikropodniky (do 10 zamestnancov), čo predstavuje 30 % zamestnaných a 17 % obratu. Pokiaľ ide o veľké firmy, ich podiel dosahoval 0,2 %, zamestnávali 33 % zamestnaných a mali 44 % z celkového obratu.

Mikropodniky dominovali podnikom v nefinančných sektoroch vo všetkých členských štátoch. Najvyšší podiel malých a stredných firiem bol v Nemecku (18 %), Rumunsku a Luxembursku (13 %) a Rakúsku (12 %). Na druhom konci rebríčka stojí Slovensko s podielom MSP na úrovni 4 %. Veľké podniky vo všetkých krajinách predstavovali 0,5 % alebo menej.

MSP vo väčšine štátov vykazovali najvyššie podiely zamestnaných osôb. Viac ako polovicu Eurostat uvádza pri Lotyšsku a Litve (51 % zamestnaných). V šiestich krajinách sa najvyšší podiel zamestnanosti vzťahoval na mikropodniky v Taliansku 46 % či Portugalsku 42 %. Len v dvoch krajinách – Veľká Británia a Francúzsko – zaznamenali najvyšší podiel zamestnaných osôb veľké podniky.

Najvyšší podiel z celkového obratu generovaný MSP bol v roku 2011 v Luxembursku (60 %), Lotyšsku (52 %) a Rakúsku (49 %). V prípade mikrofiriem bol podiel na obrate najvyšší v Estónsku (31 %), na Cypre (27 %) a v Taliansku (25 %).

Pokiaľ ide o Slovensko, podľa údajov za rok 2011, z celkového počtu 415 tisíc podnikov bolo 96 % mikro, 3,9 % malých a stredných a 0,1 % veľkých. Celkovo zamestnávali 1,49 milióna zamestnancov, pričom 38 % pracovalo pre mikropodniky, 33,2 % pre MSP a 28,8 % pre veľké firmy. Z pohľadu finančného obratu z celkového objemu 158 miliárd eur mikropodniky na Slovensku dosiahli 17 %, MSP 38,3 % a veľké podniky 44,7 %.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.