Slovensko nepodporuje úplne obmedzenie cien roamingu

Krátka správa

Európski ministri telekomunikácií 11. decembra 2006 vo všeobecnosti podporili plán komisárky pre informačnú spoločnosť Viviane Reding, na zníženie cien roamingových hovorov v mobilných sieťach. No 14 krajín naznačilo, že tvrdé uvalenie maximálnych spotrebiteľských cien, ako to navrhuje Komisia, by malo byť len posledným krokom.

Tieto krajiny – vrátane Slovenska – uprednostňujú francúzsko-britský návrh na zavedenie šesťmesačného prechodného obdobia. Na základe takejto klauzuly by sa mohli členské krajiny vyhnúť priamej regulácii spotrebiteľských cien v prípade, že sa do šiestich mesiacov po zavedení maximálnych veľkoobchodných cien (ceny, ktoré si účtujú jednotlivín operátori navzájom pri používaní cudzej siete) zníži aj cena poskytovanej služby spotrebiteľom.

Francúzsky minister François Loos návrh bránil slovami: „Týmto by sme umožnili operátorom reagovať.“ Podporila ho jeho britská kolegyňa Margaret Hodge, podľa ktorej by iniciatíva „z dlhodobého hľadiska priniesla väčšiu konkurenciu na trhu“.

Komisárka Reding to však nepovažuje za dobrý nápad. Podľa nej by bolo odhadovanie, či sa ceny dostatočne znížili, príliš komplikované: „Najprv by sme museli vytvoriť Eurostat pre kalkuláciu roamingových cien. To nie je veľmi v súlade so znižovaním byrokracie. Tí, ktorí naozaj chcú klauzulu (o polročnom prechodnom období) chcú oddialenie o niekoľko rokov. Mali by to spotrebiteľov vysvetliť.“

O plánoch rozhodnú s konečnou platnosťou členské krajiny a Parlament, platiť by mali začať v lete 2007.