Slovensko: Šampión alebo looser?

Men at Work

Pozadie:

Produktivita práce, teda prírastok HDP za odpracovanú hodinu v hospodárstve, je „kľúčový ukazovateľ ekonomického rastu a konkurencieschopnosti. Je to hlavný faktor určujúci dlhodobé rozdiely v HDP na obyvateľa medzi jednotlivými krajinami,“ potvrdzujú ekonómovia OECD.

Otázky:

Aktuálna štatistika OECD „Factbook 2008“ prisúdila Slovensku prvenstvo v raste produktivity spomedzi všetkých krajín tejto organizácie. Na špici rebríčka za rok 2006 stojí spolu s ďalšími krajinami V4:

  • Slovensko 5,2%
  • Česko 4,6%
  • Maďarsko 3,4%
  • Kórea 3,4%
  • Poľsko 3,1%
  • OECD priemer 1,4%

Krajiny ako Dánsko, Francúzsko, Luxembursko, Portugalsko, dosiahli rast produktivity nižší ako jedno percento. V Holandsku bol dokonca nulový. OECD však zdôrazňuje, že zverejnené dáta neberú do úvahy cyklické fázy ekonomiky a takto upravené by mohli ukázať mierne iný výsledok.

Podľa Viliama Páleníka z ekonomického ústavu SAV je slovenské prvenstvo prirodzené, keďže „je to súčasť reálnej konvergencie, keď doháňame úroveň vyspelých západoeurópskych krajín.“ Vysoký rast produktivity práce vysvetľuje ako rozdiel medzi rekordným rastom HDP, ktorý považuje až za extrémny a nízkym rastom zamestnanosti. „Je to aj prejav toho, že na Slovensku už pomaly nemá kto pracovať,“ dopĺňa Páleník.

Ak sa však pozrieme na vyprodukovanú hodnotu za hodinu práce na Slovensku, výsledok je úplne opačný. Podľa štatistiky OECD za rok 2006 hodnota vytvoreného HDP za hodinu práce (v bežných cenách v amerických dolároch) je na Slovensku iba 25,4$, čo je takmer najmenej v OECD.

Najproduktívnejší sú Luxemburčania – za hodinu vytvoria hodnotu 72,2$, najmenej vyprodukujú Mexičania (16$) a Poliaci (19$). O niečo horší výsledok ako Slovensko majú aj Česko (22,3$) a Maďarsko (23,5$). Priemer európskych krajín OECD je 40$.