Slovensko zaostáva v konkurencieschopnosti

Zdroj: Európska komisia

Svetové ekonomické fórum vydalo štúdiu, v ktorej porovnáva konkurencieschopnosť 27 členských krajín EÚ. Slovensko sa v celkovom hodnotení ocitlo na 22. mieste. Nižšie sa umiestnilo už len Poľsko, Maďarsko, Grécko, Rumunsko a Bulharsko.

V porovnaní s rokom 2010 sa pozícia slovenskej ekonomiky v rebríčku nezmenila. Dosiahla však menej bodov. Kým v roku 2010 to bolo 4.17 v roku 2012 index klesol na 4.13.

Lepšie sa jej darí v dimenziách udržateľnosti a inklúzie ako v inteligentnej kategórii. „Postavenie Slovenskej republiky na vyššiu a udržateľnejšiu dráhu rastu si bude vyžadovať väčšiu podporu inovatívnych aktivít a opatrenia na plnšiu implementáciu digitálnej agendy,“ píše sa v štúdii.

Dokument upozorňuje, že kapacita pre inovácie je na Slovensku jedna z najnižších v EÚ. Okrem toho, kým využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) je čoraz častejšie (15. miesto), jeho vplyv je stále nízky (25. miesto). Podpora prostredia pre IKT je zároveň najnižšia v EÚ.

Z dlhodobého hľadiska odporúča tiež zamerať sa na vzdelávanie. „Výsledky vzdelávania zaostávajú za väčšinou krajín EÚ z pohľadu kvality aj kvantity. Učňovské odborné vzdelávanie je výrazne pod úrovňou štandárd EÚ.“

Škandinávia na čele

Na najvyšších pozíciách sa umiernili krajiny Škandinávie, nasledované Holandskom, Rakúskom a Nemeckom. Na čele rebríčka je podľa autorov Švédsko.

Úspech týchto krajín podľa správy spočíva najmä vo vysokej finančnej podpore výskumu a vývoja, kvalitnom školstve, výbornom podnikateľskom prostredí s dostatočnou konkurenciou, orientáciou na nové vyspelé technológie a inovácie, aktívnej a prepracovanej sociálnej politike a ochrane životného prostredia.