“Slovenskú” dohodu o rozpočte prevetrajú europoslanci

Maňka Rozpočet EÚ 2017

Europoslanec Vladimír Maňka, zdroj: EP

Rozpočtový výbor Európskeho parlamentu minulý týždeň začal s prípravou pozície europarlamentu k návrhu rozpočtu Európskej únie (EÚ) na rok 2017.

Pozícia europoslancov sa očakáva v októbri.

Následný trialóg (aj s Európskou komisiou) bude za Radu viesť slovenské predsedníctvo, pričom Slovensko chce túto záležitosť v rámci “zmierovacieho dialógu” uzavrieť v priebehu novembra.

Primárne sa v EP návrhom zaoberá rozpočtový výbor (BUDG). Ten zároveň koordinuje aj pozície ďalších výborov.

Rada je k rozpočetu úspornejšia

Európska komisia (EK) navrhla rozpočet EÚ na rok 2017 vo výške 134,9 miliárd eur v platbách a 157,7 miliárd eur v podobe záväzkov.

Rada EÚ pod vedením Slovenska vidí rozpočet úspornejšie. Na strane záväzkov o 1,3 miliardy eur (zníženie o 0,81 %) a na strane platieb o 1,1 miliárd eur (-0,82 %).

Prečítajte si rozhovor so slovenským vyjednávačom Vazilom Hudákom.

Slovenský europoslanec a člen výboru pre rozpočet Vladimír Maňka (Smer-SD, skupina Socialistov a demokratov) oceňuje rýchlosť, s akou slovenské predsedníctvo dosiahlo dohodu v Rade.

„Bol som pri niektorých rokovaniach, keď splnomocnenec vlády pre rozpočet a bývalý minister hospodárstva Vazil Hudák, ešte predtým, ako Slovensko prevzalo predsednícku úlohu v Rade EÚ, rokoval s kľúčovými ľuďmi o budúcom rozpočte. To neboli mesiace, ale roky tvrdej práce celého tímu expertov, ktoré predchádzali nášmu predsedníctvu.“

Vo výbore pre rozpočet podľa Maňku kľúčoví poslanci vyzdvihli, že tento rozpočet (v podobe ako vyšiel z Rady) nevyškrtal toľko dôležitých položiek, ako tomu bývalo roky predtým.

Dohoda v Rade lepšia ako minulé roky

„Dohodu o rozpočte, ktorú dosiahli ministri financií, berieme v rozpočtovom výbore Európskeho parlamentu ako podstatne lepšiu ako tomu bolo minulé roky.“

Poslanci ale predsa budú chcieť vidieť zmeny.

„Veď ak našim spoločným cieľom okrem riešenia migračnej krízy je rast, zamestnanosť v EÚ, musíme financovať investície a projekty, ktoré tento rast a zamestnanosť podporia,“ argumentuje Maňka.

Ak máme priority, treba ich financovať

V minulosti podľa neho Komisia a Rada urobili chybu, keď zoškrtali výdavky na iniciatívu na podporu mladých ľudí.

„Tento projekt pomohol na Slovensku viac ako 80 % mladých ľudí dostať do pracovného procesu a udržať ich tam aj po skončení financovania ich podpory.“

Podobná chyba sa podľa europoslanca stala aj pri financovaní agentúry Frontex. Rada súhlasila, aby sa rozpočet Frontexu strojnásobil až keď bola migračná situácia neúnosná.

Vyjednávania budú o oblasti kohéznej politiky (eurofondy) a o rozpočte na projekty, „ktoré môžu priniesť pre krajiny EÚ vyššiu pridanú hodnotu, hospodársky rast a zamestnanosť“. Sem radí Maňka  Horizont 2020, Nástroje na prepájanie Európy, energetickú bezpečnosť a lacné energie a pomoc malým a stredným podnikom.

Po dokončení trialógu a medziinštitucionálnej dohody europoslanci môžu hlasovať o výsledku rokovaní na plenárnom zasadnutí EP koncom novembra.

Vyjednávačmi za EP v rámci zmierovacieho procesu o podobe rozpočtu na rok 2017 by mali byť nemecký socialistický poslanec Jens Geier a estónsky poslanec Indrek Tarand zo Skupiny zelených/Európska slobodná aliancia.

Slovenské predsedníctvo neurobí zázraky

„Samozrejme, že slovenské predsedníctvo tiež nemôže urobiť zázraky a nedonúti čistých prispievateľov, aby do spoločného rozpočtu dali podstatne viac,“ konštatuje Maňka.

Aj preto Európsky parlament tlačí na reformu príjmov rozpočtu.

V septembri sa po dvojročnej príprave začína rokovať o novom systéme financovania rozpočtu EÚ, ktorý by nebol taký závislý na dobrej vôli čistých prispievateľov platiť. Zatiaľ veľkú politickú podporu medzi členskými štátmi nemá.