Slovensku hrozí žaloba pre smernicu o cestnej doprave

Krátka správa:

Smernica 2006/22/ES stanovuje minimálne limity na čas jazdy a dobu odpočinku pre šoférov v cestnej doprave. Členské štáty ju mali prevziať do svojich právnych systémov do 1. apríla 2007. Podľa EK ide o dôležitú súčasť sociálneho balíka cestnej dopravy, ktorý má zvyšovať komfort vodičov a bezpečnosť na cestách.

EK zaslala odôvodnené stanoviská ôsmim členským štátom, ktoré zanedbali povinnosť oznámiť, ako smernicu preniesli do svojich právnych systémov. Ide o posledný krok pred podaním formálnej žaloby na Súdny dvor. Medzi previnilcov patria Slovensko, Grécko, Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko, Portugalsko, Rumunsko a Veľká Británia.

Keďže cestná doprava „sa vyznačuje nízkym ziskovým rozpätím, tvrdou konkurenciou a silným tlakom na trhu,“ mnohé dopravné firmy sa snažia maximálne využívať čas vodičov a minimalizovať dobu ich odpočinku. V minulosti sa vyskytlo niekoľko prípadov, keď na takúto prácu využívali najmä vodičov z nečlenských krajín EÚ. Podľa komisie sa tak ohrozuje bezpečnosť na cestách a narúša sa hospodárska súťaž na jednotnom trhu: „Na súťaživom trhu, akým je cestná doprava, nemôžeme akceptovať rozdiely v implementácii zo strany členských štátov.“

Smernica stanovuje jasné pravidlá kontroly hodín, ktoré môže vodič odpracovať bez oddychu a vyžaduje od členských štátov zriadenie elektronického systému výmeny informácií.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR sa k téme nevyjadrí skôr, ako dostane oficiálne stanovisko z Bruselu. Poslanci NR SR však už v septembri 2007 schválili zákon o cestnej doprave, ktorý reagoval na nové európske predpisy. Šoférov týždenný pracovný čas tak nemá presiahnuť 60 hodín.

Podľa Združenia cestných dopravcov SR spôsobujú prísne európske normy akútny nedostatok vodičov v doprave. Niektoré predpisy označuje za „demotivačné, ktoré nie je možné splniť.“ Podľa zástupcu generálneho tajomníka združenia Branislava Belorida „povinný pravidelný týždenný odpočinok 45 hodín nepretržite je často nezmyselný.“ Znamená to, že vodič je často nútený stráviť na parkovisku dva dni, čo je veľmi nepríjemné a odďaľuje to jeho stretnutie s rodinou. Parkoviská sú často preplnené a nájsť miesto môže byť problém. Ak vodič neuspeje, môže byť nie vlastnou vinou draho pokutovaný. Združenie by uvítalo, keby sa do času odpočinku zarátala aj doba, ktorú šofér strávi na nakládke tovaru. To býva aj 6 – 8 hodín a pri prísnych pravidlách odpočinku mu na čistú jazdu za deň zostanú len dve hodiny.