Smernica o finančných trhoch: blíži sa „deadline“

Krátka správa

Smernica MiFID týkajúca sa nových pravidiel na finančných trhoch bola schválená v roku 2004. Predstavuje akúsi komplexnú revíziu európskych trhov s cennými papiermi. Jej nástrojmi sú predovšetkým podpora konkurencie, zvyšovanie efektívnosti trhu a zdokonalenie ochrany investora. Členské štáty mali ustanovenia smernice implementovať do svojej národnej legislatívy do januára 2007. Konečný termín však bol neskôr presunutý na november toho istého roka.

Komisár zodpovedný za vnútorný trh a služby, Charlie McCreevy, povedal: „MiFID je prevratným kúskom legislatívy. Transformuje scénu obchodovania s cennými papiermi a zavádza [do nej] veľmi potrebnú konkurenciu a efektivitu.“ Dodáva: „Nalieham na tie členské krajiny, ktoré [smernicu] ešte neprevzali, aby sa poponáhľali – absencia takéhoto kroku zničí ich vlastné firmy.“

Aj keď bol stanovený nový termín na implementáciu smernice na 1. november 2007, Komisia predpokladá, že niektoré krajiny ho nebudú schopné dodržať. Ide konkrétne o Španielsko, Maďarsko, Česko a Poľsko.

Karel Lannoo, výkonný riaditeľ a expert na trhovú reguláciu CEPS, v rozhovore pre EurActiv povedal: „Členské krajiny sú krátkozraké, ak [smernicu] neprevezmú.“ Tvrdí, že bankári a brokeri pôsobiaci v krajinách, ktoré smernicu neimplementujú, budú „v konkurenčnej nevýhode“ v porovnaní s ich kolegami z ostatných krajín.

Z histórie poznáme viacero situácii, kedy bol členský štát braný na zodpovednosť za nedodržanie konečného termínu pre implementáciu rôznych smerníc. Komisia dúfa, že menované štyri krajiny, aj keď budú s prevzatím legislatívy zrejme meškať, tento deficit odstránia čo najskôr. Inak by mohla krajina čeliť konaniu pred Európskym súdnym dvorom.