Smernica o pracovnom čase má len chabé vyhliadky

Men at Work

Európska komisia koncom minulého roka po konzultácii o rozsahu dodatkov k smernici o pracovnom čase vydala správu v rámci reakcie na stroskotanie snahy o jej revíziu v roku 2009.

V súčasnosti prebieha ďalšia fáza, v rámci ktorej je zatiaľ dopĺňanie smernice pozastavené, kým sa sociálni partneri (zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov) nedohodnú, či sa chcú stretnúť a snažiť dosiahnuť dohodu na tom, ako by sa legislatíva mala zmeniť.

Ako sociálni partneri pre EurActiv naznačili, sú pripravení začať s dialógom a to niekedy medzi júnom až septembrom tohto roka.

Vyjednávania o doplnení smernice v roku 2009 zlyhali pre záležitosti ako je výnimka, ktorá platí napríklad vo Veľkej Británii a umožňuje prekračovať dohodnutý 48-hodinový limit pre pracovný čas.

Ďalšou kontroverznou záležitosťou bola napríklad aj otázka, či čas v pohotovostnej službe (on-call) možno klasifikovať ako pracovný čas, čo s veľkým záujmom sledujú najmä lekári a zdravotné sestry.

Poďme diskutovať. O čom?

Podľa pravidiel EÚ musia sociálni partneri poslať Komisii list, v ktorom oznámia svoju vôľu rokovať. Po odoslaní listu začne plynúť deväťmesačná lehota na dosiahnutie dohody na tom, ako by sa mala kontroverzná smernica zmeniť.

Ak by sa nedohodli, môžu požiadať o viac času, Komisia im ho však nemusí dať. Naopak, môže konať a vydať návrh dodatkov. Exekutíva však preferuje dohodu sociálnych partnerov.

O jednotnom postoji však nič nenasvedčuje. BusinessEurope, popredný sociálny partner zastupujúci zamestnávateľov, chce, aby sa dialóg zameral najmä na záležitosti, kde možno dosiahnuť najviac pokroku. To zahŕňa napríklad pohotovostné hodiny, no vylučuje výnimky.

Naopak Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC), hlas zamestnancov, presadzuje, aby sa rokovalo o všetkom, vrátane výnimiek.

Hoci sa skupiny nevedia dohodnúť na rozsahu rokovaní, sú ochotné začať s dialógom. Zástupcovia oboch strán pre EurActiv potvrdili, že dohoda na obsahu dialógu nie je podmienkou pre začatie rokovania a preto veria, že s vyjednávaním začnú už čoskoro.

Okrem BusinessEurope a ETUC medzi sociálnych partnerov pri revízie smernice patria aj Európska asociácia živnostníkov, malých a stredných podnikov (UEAPME), Európske centrum pre zamestnávateľov a podniky poskytujúcich verejné služby (CEEP) a Európska federácia odborových zväzov verejných služieb (EPSU).

Poslanci sú pesimistickí

Počas nedávnej výmeny názorov medzi sociálnymi partnermi, Komisiou a Parlamentom, sa však členovia Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne záležitosti k úspechu dialógu vyjadrili pesimisticky.

„Ani teraz nie som menej pesimistický (ohľadom doplnenia smernice) ako som bol pred tým, a to som bol naozaj veľmi pesimistický. Nič nové som nepočul a nevidím spôsob ako by táto snaha mohla byť úspešnejšia,“ uviedol maďarský poslanec Csaba Ӧry (EPP).

Nemecký poslanec, rovnako zo skupiny ľudovcov (EPP), Thomas Mann vyhlásil: „Vieme, že to nikam nevedie, rovnaká situácia pretrváva už osem rokov.“ Jeho slová potvrdil aj dánsky poslanec zo skupiny socialistov (S&D) Ole Christiansen.