Socialisti a liberáli sa hádajú. Kampaň začína

Minulý týždeň (15. apríla) sa v Bruseli stretli európski liberáli, aby spustili svoju predvolebnú kampaň. Lídri socialistov ich varovali, aby „starostlivo zvážili“ podporu rozšírenia jednotného trhu do sektorov ako energetika, poštové služby, železnice či zdravotná starostlivosť.

Varovanie prišlo v liste podpísanom prezidentom Strany európskych socialistov (SES) Poul Nyrup Rasmussenom, a lídrami belgických valónskych (Elio di Rupo) a flámskych (Caroline Gennez) socialistov.

„Ako chcete využiť jednotný trh na zabezpečenie toho, aby tieto služby ostali vysoko kvalitné, prístupné, a dostupné pre všetkých? (…) Zatiaľ čo liberálni europoslanci žiadajú otvorený trh pre zdravotnú starostlivosť, bez starosti o dôsledky, my socialisti sme tvrdo pracovali, aby privilégium pre niekoľkých – menej ako 1% pacientov – nepodkopalo zdravotnú starostlivosť pre mnohých“, tvrdí sa v otvorenom liste eurosocialistov, zverejnenom v denníku Le Soir.

Liberáli s odpoveďou neváhali: „Systémy verejného zdravotníctva všade v Európe nestačia požiadavkám pacientov. Socialisti berú pacientov ako prijímateľov, Liberáli ich považujú za spotrebiteľov, ktorí žiadajú pozitívne služby“, píše sa v ich liste nasledujúci deň.

„Pacienti chcú možnosť výberu a konkurenciu, ktorá povedie k lepšiemu zdravotnému pokrytiu všetkých Európanov.“ Tvrdia, že napríklad 12 rokov ľavicovej vlády v Británii nedokázalo vyriešiť nedostatky národného zdravotníckeho systému (NHS).

Jednotný trh – hlavný pilier liberálneho volebného programu

Hlavným pilierom programu liberálov je posilnenie spoločného trhu. Cezhraničná konkurencia, zdieľanie poznatkov a voľný obchod s tovarmi a službami sú podľa nich nevyhnutnými podmienkami vyššej medzinárodnej konkurencieschopnosti EÚ, tvorby rastu a pracovných miest.

K dotvoreniu jednotného trhu vyzývajú vo volebnom programe aj socialisti. Žiadajú znižovanie administratívnej záťaže pre podniky, zjednodušenie právneho rámca pre malé a stredné firmy a posilnenie národných investícií do výskumu a inovácií.

Podľa socialistov je Smernica o službách úspechom

Verejné služby sú však pre socialistov inou otázkou. V roku 2006 dosiahli dôležité politické víťazstvo, keď zabránili, aby sa sociálne služby, vrátane zdravotníctva, dostali pod liberalizačné pravidlá Smernice o službách. Pred voľbami sľubujú, že urobia čo môžu, aby udržali integritu verejných služieb, „aby európske pravidlá konkurencie a podnikania nepôsobili proti právam občanov“.

Liberáli však tvrdia, že jednotný trh nepovažujú za cieľ sám o sebe, ale za „najefektívnejší spôsob, ako naplniť požiadavky občanov“.

Liberáli varujú socialistov pred takýmito predvolebnými prestrelkami: „Pred niekoľkými týždňami ste spochybňovali našu oddanosť rovnosti príležitostí. No činy hovoria hlasnejšie, než slová.“ Poukazovali pritom najmä na vysoké zastúpenie žien v poslaneckom klube a vedení ELDR.

Kľúčová pozícia liberálov?

Ak sa budú výsledky eurovolieb podobať prieskumom, centristicko-ľavicoví Socialisti a stredo-pravá EPP-ED budú mať takmer rovnaký počet mandátov. Jazýček na váhach bude môcť posúvať práve liberálna ELDR.