Socialisti chcú reguláciu investičných fondov

Krátka správa

Tristo stranová správa, zverejnená Socialistickou skupinou v Európskom parlamente 29. marca 2007, žiada silnejšiu reguláciu investičných fondov. „Veríme v trh, trváme však na „sociálnej trhovej ekonomike“, nie „trhovej spoločnosti““, píše sa v dokumente.

Prácu na správe viedol bývalá dánsky premiér Poul Nyrup Rasmussen a holandská europoslankyňa a hovorkyňa pre hospodárske a menové záležitosti Ieke van den Burg. Obsahuje niekoľko výhrad a obáv z neregulovaných investičných fondov, napríklad riziko pre dôchodky, zraniteľnosť súkromných spoločností, bezpečnosť poskytovania služieb, slušné pracovné podmienky, stabilitu finančných trhov, či etiku v podnikaní.

Dokument kritizuje komisára pre vnútorný trh Charlie McCreevyho: „S výnimkou komisára McCreevyho všetci ostatní uznali, že sú potrebné niektoré zmeny pre zabezpečenie lepšieho fungovania trhu s kapitálom.“

McCreevy pred časom vyhlásil, že nevidí dôvod pre ďalšiu reguláciu investičných fondov na úrovni EÚ. Podľa neho postačujú pravidlá prijaté doteraz na európskej úrovni a v jednotlivých členských krajinách. Podľa hovorkyne komisár McCreevy berie výhrady europoslancov vážne a správu v súčasnosti detailne študuje.

Viac transparentnosti a kontroly nad činnosťou fondov žiadajú aj niektorí európski politici. Nemecký minister práce a sociálnych vecí Franz Müntefering (člen SPD, ktorá je členom Strany európskych socialistov) prirovnal pôsobenie investičných fondov ku „kobylkám“.