Sociálna zodpovednosť podnikov: Inštitúcie EÚ majú ísť príkladom

zdroj europa.eu

„Spoločnosti, ktoré sa venujú CSR rozpoznali, že reputácia sa nenachádza vo výkaze ziskov a strát.  Dôvera je aktívom, ktoré zúfalo v tejto ekonomike potrebujeme“, uviedol správu o sociálnej zodpovednosti podnikov jeden zo spravodajcov EP Richard Howitt.

Parlament v uznesení víta nový dôraz na európsku podporu celosvetových iniciatív v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov a aktívnejšiu podpornú úlohu Európskej komisie. Prihovára sa tiež za inteligentný mix dobrovoľných a regulačných opatrení. Privítal aj novú definíciu CSR ako "zodpovednosť podnikov za ich dopad na spoločnosť".

„Krátkodobé bruselské myslenie zameriavajúce sa výlučne na transparentnosť a zodpovednosť finančných trhov by zopakovalo rovnaké chyby, z ktorých sú obvinení vinníci zodpovední za bankový kolaps“, píše spravodajca.

Európsku komisiu Parlament vyzýva, aby sa sama zaviazala k udržateľnému podávaniu správ, etickému riadeniu vlastných dôchodkových investícií a podpore dobrovoľného angažovania sa svojich zamestnancov.

Kultúrny posun, ktorý ekonomika potrebuje je prechod od krátkodobého rozmýšľania k dlhodobému. Najdlhodobejšou výzvou ostáva prechod na nízko uhlíkovú ekonomiku, hovorí europoslanec Howitt.

„Podnikateľská sféra nemôže stáť bokom a prizerať sa ako rastie nespokojnosť nad sociálnymi nákladmi krízy. V tomto uznesení vyzývame biznis, aby bol aktívny vo vytváraní pracovných miest pre mladých, udržateľnosť penzií a riešenia problému vykorisťovania pracovníkov aj v dodávateľskom reťazci.“

Niektorí poslanci sa domnievajú, že CSR by mala zostať dobrovoľnou praxou, aj keď sa to dnešných časoch stal skôr pre biznis imperatívom.

„Komisár Barnier v rozprave pripomenul, že Komisia pripravuje opatrenia v tejto oblasti. V rozprave viackrát odznelo, že zodpovedné správanie nad zákonmi stanovené povinnosti ťažko uložiť, ale na druhej strane udržateľnosť vývoja, sociálne a environmentálne aspekty podnikania sú pre dlhodobo úspešné podnikanie prinajmenšom zreteľa hodné“, myslí si slovenská europoslankyňa Edit Bauer (EĽS, SMK).

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.