Sociálne istoty SZČO a vypomáhajúcich partnerov ošetruje nová smernica

zdroj: flickr,

Novelizácia starej smernice vychádza z presvedčenia, že SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba, alebo "živnostníci") a životní partneri, ktorí im pri podnikaní vypomáhali (manžel, manželka, prípadne životný partner, ak legislatíva daného štátu napr. umožňuje registrované partnerstvá).

Ide z veľkej často o manželky, ktoré vypomáhajú v rodinných podnikoch svojich manželov.  Ich sociálnu ochranu, v prípade, že im domáca legislatíva priznáva status vypomáhajúcich osôb,  stavia na roveň ochrany zamestnaných pracovníkov.

Členské štáty však môžu naďalej rozhodnúť či je zapojenie sa do schémy sociálneho poistenia pre tieto dve skupiny dobrovoľné alebo povinné.

Smernica zlepšuje ochranu samostatne zárobkovo činných žien a vypomáhajúcich manželiek alebo životných partneriek v prípade materstva. Oprávňuje ich na materské dávky a dovolenku v trvaní minimálne 14 týždňov, ak sa pre ňu rozhodnú.

Na Slovensku má dnes nárok na materské dávky nemocensky poistená žena (SZČO), ktorej poistenie trvalo aspoň 270 dní z obdobia dvoch rokov pred pôrodom.

„Ja si myslím, že je to pokrok, aj keď Rada trvala na tom, že sa bude zohľadňovať legislatíva a princípy v danom členskom štáte. Tu sa trochu obávam, či to nebude na úkor šetrenia finančných prostriedkov a či tieto osoby nebudú aj naďalej poškodzované. To je ale len môj dohad", povedala v máji kedy o smerici rokoval Európsky parlament, členka výboru pre práva žien a rodovú rovnosť Anna Záborská (KDH, EPP) pre server nasiposlanci.sk  

"Myslím si, že to pomôže rozvoju malého a stredného podnikania, pretože ak tieto ženy budú mať zaručenú sociálnu ochranu, myslím si, že sa podstatne ľahšie pustia do rodinného podnikania“, dodala europoslankyňa. 

"Nadobudnutie platnosti tohto nového právne predpisu predstavuje pre Európu významný míľnik na ceste k lepšej sociálnej ochrane a rovnakým hospodárskym a sociálnym právam samostatne zárobkovo činných mužov a žien a ich partnerov“, komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo vyhlásila Vivian Redingová, 

„Nový európsky právny predpis zabezpečuje v praxi absolútnu rovnosť mužov a žien v pracovnom živote, podporuje podnikateľské aktivity žien a umožňuje samostatne zárobkovo činným ženám požívať lepšie sociálne zabezpečenie. Vyzývam všetky členské štáty, aby s implementáciou smernice začali čo najskôr, a umožnili tak našim občanom využívať tieto výhody v každodennom živote“, uvádza Európska komisia vo vyhlásení. 

Únia od smernice sľubuje, že povzbudí ženy k podnikaniu a zvýši ich pomer medzi podnikateľmi, ktorý je dnes necelá jedna tretina. Parlament v procese schvaľovania legislatívy vyzval členské štáty, aby zabezpečili, že zakladanie spoločného podnikania medzi manželmi a životnými partnermi nie je reštriktívnejšie regulované ako medzi inými, cudzími, osobami.

Členské štáty majú na implementáciu smernice dva roky, v prípade, že s tým budú mať  problémy, až čtyri roky.