Sociálni partneri sa dohodli na revízii smernice

Európski sociálni partneri – odborári a zamestnávatelia – sa začiatkom týždňa dohodli na spoločnej pozícii k revízii Smernice o Európsých radách práce (EWC). Ide o reformu európskej legislatívy, ktorú Komisia oznámila vo februári. Revidovaný návrh smernice predstavila exekutíva EÚ 2. júla 2008 ako jednu zo súčastí širšieho sociálneho balíčka.

Problémom platného znenia Smernice je nízka miera vymožiteľnosti jej ustanovení. Dokument zaväzuje všetky firmy v Európskom hospodárskom priestore, ktoré zamestnávajú viac ako tisíc zamestnancov v jednej krajine, resp. viac ako 150 zamestnancov v dvoch alebo viacerých štátoch, aby zriaďovali podnikové rady, v ktorých budú mať zastúpenie zamestnanci zo všetkých krajín. Hoci smernica vstúpila do platnosti pred 12 rokmi, dodnes takéto telesá zriadila len zhruba tretina firiem.

ETUC, Európska konfederácia odborových zväzov, dúfa, že nový text prinesie zamestnancom právnu istotu, že firmy budú dodržiavať všetky ustanovenia legislatívy. Súčasne verí, že podporí cezhraničný dialóg medzi zamestnancami a posilní rolu EWC.

Zamestnávatelia reformu smernice dlhodobo odmietali. Súhlasili až po oznámení zámeru Komisie upraviť jej znenie. Brusel vtedy pohrozil, že ak sa sociálni partneri nedohodnú na kompromisnom návrhu, kolégium komisárov vypracuje vlastný návrh, ktorý presadí.

V spoločnom liste adresovanom francúzskemu ministrovi práce, Xavierovi Bertrandovi, sociálni partneri uviedli, že spoločne podporujú júlový návrh Komisie, hoci navrhujú isté zmeny. Hlavnými bodmi spoločnej dohody sú:

  • návrh na prechodné obdobie dvoch rokov od schválenia smernice,
  • silnejšie postavenie odborárov v diskusii so zamestnávateľmi
  • jasné definovanie pojmov „informovanie“ a „konzultácie.“

Jorgen Ronnest z Business Europe, organizácie združujúcej asi 40 národných únií zamestnávateľov, pre EurActiv povedal, že súčasný kompromis je situácia „win-win,“ teda výhodná pre všetky strany, dojednaná „tak citlivo, ako to len bolo možné.“ Súčasne pochválil Francúzske predsedníctvo, že ihneď po predstavení návrhu Komisie začalo v júli rokovať so všetkými sociálnymi partnermi.

„Som presvedčený, že revidovaná smernica sa premietne do lepšieho fungovania Európskych rád práce a spraví ich efektívnejšími. Bude slúžiť záujmom pracovníkov a podobne aj zamestnávateľom,“ komentoval dosiahnutý kompromis komisár Vladimír Špidla, zodpovedný za sociálne veci.

Všetky strany dúfajú, že kompromisnú smernicu prevezme všetkých 27 krajín ešte počas súčasného Francúzskeho predsedníctva.