Sociálny model EÚ „potrebuje korekcie“

Zdroj: Pablo Virgo, www.creativecommons.org

Andor potvrdil, že Komisiu „skutočne znepokojujú“ sociálne nepokoje v niektorých krajinách, v ktorých sa „finančná panika vymkla spod kontroly“.

Šetrenie v krajinách postihnutých krízou, ako je Grécko, označil za „nevyhnutné“. Finančná pomoc EÚ by však mala pomôcť predísť vážnej eskalácii.

Riziká by nemali postihnúť iné krajiny, kde „táto panika nie je skutočnosťou, a sociálne napätie je obmedzené“.

Je preto veľmi dôležité udržať silný sociálny dialóg a do navrhovania plánov plne zapojiť sociálnych partnerov.

Životne dôležité je aj priniesť presvedčivú stratégiu pre rast a zamestnanosť. Preto je „kľúčové“, aby lídri EÚ podporili na summite 17. Júna stratégiu Európa 2020, predloženú Komisiou.

Chýbajúci "pocit naliehavosti"

Komisár Andor sa 4.júna zúčastnil na stretnutí so sociálnymi partnermi. Európski zástupcovia zamestnávateľov a odborov predstavili svoj príspevok k stratégii Európa 2020.

Zamestnávatelia a odborári sa zhodli, že ambiciózna stratégia rastu je jediným spôsobom, ako zaistiť uzdravenie ekonomiky.

Generálny riaditeľ podnikateľského združenia BusinessEurope Philippe De Buck však povedal, že podľa zamestnávateľov chýba stratégii pocit naliehavosti.

V reakcii na hroziacu eskaláciu sociálnych nepokojov povedal, že EÚ musí pokračovať v „korekciách“ a reformách sociálneho modelu, pretože to je jediná cesta, ako z dlhodobého hľadiska „zachovať zmier“.

Sociálny model v kríze pomohol 

Hoci niektoré zmeny prijmú podľa Andora európski občania ťažšie, európsky spôsob života sa bude musieť trochu zmeniť – napríklad neskorším odchodom do dôchodku.

„Musíme oceniť, že Európania žujú dlhšie, a samozrejme, systémy sociálnej ochrany budú musieť byť prispôsobené tomuto demografickému faktu.“ Komisár však dodal, že práca do vyššieho veku „nemusí znamenať podkopanie kvality života“.

Hoci sú niektoré štrukturálne zmeny nevyhnutné, podľa Andora sa európsky sociálny model ukázal „dosť silný a odolný a ľuďom v čase tejto krízy pomohol“. Európski občania „veľmi oceňujú“ Automatické stabilizátory a mechanizmy sociálnej ochrany, pochválil tiež európske aktivity v boji proti kríze.

Diskusie o zmenách sú už za rohom, povedal komisár pre EurActiv. Začínajú sa otvorením dialógu o sociálnej istote.

Už 23.júna zverejní Andor spolu s komisármi Michelom Barnierom a Ollim Rehnom Zelenú knihu o dôchodkoch. Upozornil však, že pôjde o „dlhodobú diskusiu, pretože neradi robíme improvizované riešenia o otázkach, ktoré ovplyvnia štruktúru spoločnosti“.

Pozície

Philippe De Buck, generálny riaditeľ BusinessEurope, povedal, že „hoci sme s odbormi zajedno pokiaľ ide o podporu stratégie rastu,“ zamestnávatelia si myslia, že by bolo nesprávne urobiť z firiem „obete štrajkov a sociálnych nepokojov v momente, keď tak veľmi potrebujeme hospodársku obnovu“.

Odbory zas vyjadrili svoje „zúfalstvo“ z hospodárskych politík, ktoré sa v súčasnosti v Európe sledujú.

John Monks, generálny tajomník Európskej konfederácie odborových zväzov (ETUC) upozorňuje, že masívne škrty výdavkov „súbežne prebiehajúce“ v celej Európe, zničia akúkoľvek šancu na naštartovanie rastu. Priveľa programov šetrenia proste nebude fungovať. „Znižovanie výdavkov v čase, keď stále trpíme nízkym rastom a vysokou nezamestnanosťou, je bláznovstvom.“ Hlavným odkazom ETUC je „varovanie pred sociálnymi nepokojmi, ak sú agendou len škrty, škrty, škrty, a 2020 sú len slová, slová, slová“, povedal Monks.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso reagoval tým, že podčiarkol potrebu takýchto opatrení v súčasnej klíme. Na naštartovanie rastu je podľa neho potrebná dôvera, a dôvera sa nevráti, „pokiaľ si doma neupraceme“. Sociálny model EÚ podľa Barrosa ukázal svoje výhody. „Prostredníctvom sociálneho dialógu sme dokázali zachrániť mnoho pracovných miest, v pomernom vyjadrení omnoho lepšie, než napríklad v USA.“

Barroso je „extrémne znepokojený“ sociálnou situáciou v Európe. Na stretnutí so sociálnymi partnermi im pripomenul potrebu rozpočtovej konsolidácie a štrukturálnych reforiem. Poznamenal napríklad, že podporuje zdanenie finančných transakcií.

Ďalšie kroky

  • 17.jún 2010: Summit lídrov EÚ bude diskutovať o stratégii Európa 2020