Spoločné európske pravidlá pre platby kartou posilnia digitálny trh

zdroj sxc.hu

Europoslanci chcú znížiť ceny za platby zvýšenou transparentnosťou. Spoločné technické a bezpečnostné štandardy by mali prispieť k jednoduchšiemu spracovaniu platieb, čo sa odrazí aj na reálnych nákladoch a poplatkoch, píše sa v uznesení.

Uznesenie, ktoré schválil parlament, vyzýva na prijatie nových spoločných pravidiel pre platby s debetnými a kreditnými kartami. Základom pre nové pravidlá má byť nariadenie SEPA, ktoré reguluje medzibankové transakcie v eurách.

„Spoločné pravidlá v platobnom styku sme si odskúšali vytvorením SEPA formátu v bankovom sektore. Budovanie integrovaného digitálneho platobného trhu EÚ pokračuje formovaním pravidiel pre interoperabilitu ďalších elektronických platieb. Bezpečnosť transakcií a ochrana osobných dát majú byť prioritou," vyhlásil slovenský europoslanec Jaroslav Paška.

Samotná SEPA bola vytvorená so zámerom odstrániť rozdiely medzi domácimi a cezhraničnými bankovými prevodmi. Cieľ integrovania trhu s kartovými platbami je podobný – uľahčiť cezhraničné platby kartou a zabezpečiť, aby boli rovnako výhodné ako domáce platby.

Model, na ktorom je založená SEPA, by sa mohol využiť aj pri internetových a mobilných platbách, uvádza sa v uznesení. Tento trh by však nemal podliehať príliš prísnej regulácii, ktorá by mohla ohroziť jeho prirodzený rast a brániť inováciám, uviedli poslanci.

"Technický pokrok otvára na vnútornom trhu nové možnosti.  Postupné nahradenie kartových platobných systémov inými elektronickými a mobilnými spôsobmi platby má obrovský potenciál zvýšiť nielen objem ale aj diverzitu elektronického obchodu v EÚ. V záujme právnej istoty ale musíme vytvoriť bezpečné platobné systémy účinné na digitálnom trhu v celej EÚ," myslí si europoslanec Miroslav Mikolášik.

Minimálne bezpečnostné požiadavky na kartové, internetové a mobilné platby by mali platiť pre každý členský štát. „Existencia bezpečného európskeho trhu s kartovými, internetovými a mobilnými platbami má zásadný význam z hľadiska dosiahnutia skutočne jednotného digitálneho trhu,“ tvrdí poslankyňa Monika Flašíková Beňová.

Beňová dodáva, že jednotný digitálny trh je dôležitý na oživenie ekonomického rastu, tvorbu pracovných príležitostí a stimuláciu spotreby, čo v konečnom dôsledku uľahčí prekonávanie súčasnej krízy.